page contents
 

Škola ajurvédy sa stala členom EÚ ajurvédskej asociácie

Naša Škola ajurvédy sa stala členom Európskej ajurvédskej asociácie.S jej pomocou a s pomocou všetkých priaznivcov ajurvédy na Slovensku sa budeme snažiť napĺňať jej ciele:

  1. Uznanie Ayurvédy ako tradičného holistického medicínskeho systému v celej Európe.

  2. Harmonizácia a synchronizácia edukačných štandardov v rámci celej Európy.

  3. Stanovenie noriem a kritérií kontroly ajurvédskych produktov.

Ako škola ajurvédy sa snažíme v spolupráci s Európskou asociáciou ajurvédy, so špecialistami z Indie a s niektorými európskymi univerzitami dosiahnuť úroveň vzdelávania potrebnú na udelenie certifikátov platných v EU.


Pozývame všetkých sympatizantov a priaznivcov ajurvédy do spolupráce.

Všetky ponuky vzdelávania v Škole ajurvédy na Slovensku nájdete tu.

Kategórie
Najnovšie články