page contents
top of page

Zdravie, optimizmus a radosť zo života „seniorov“ podľa ajurvédy

V súčasnom období strachu z korona - pandémie, lock downu, karantén, obmedzení bežnej zdravotnej starostlivosti a nejasných vyhliadok do najbližšej budúcnosti zažíva veľa ľudí vo veku 60 a viac rokov pesimistické nálady, smútok z odlúčenia, strach z budúcnosti, obavy, úzkosť a depresie. Viem to ako praktikujúci ajurvédsky terapeut z vlastnej skúsenosti podľa množstva telefonátov, dotazov a žiadostí o diagnostiku, ktoré teraz dostávam.


Niektorí psychológovia označujú seniorské obdobie už od 60.roku života a tak som na jeho hranici, ale môžem zodpovedne povedať, že vďaka joge a ajurvéde nezažívam nič z vyššie uvedených problémov. Naopak, môj život v tomto období nadobúda nový radostný rozmer, ktorý som dosiaľ nepoznal v takej miere a rád by som sa s vami o túto skúsenosť podelil.


Omladzovanie z pohľadu ajurvédy


Ajurvéda, ktorú profesionálne vykonávam, sa stala neoddeliteľnou súčasťou môjho praktického života.

Veľmi podrobne sa vo svojom učení zaoberá aj „seniorskou“ etapou života človeka.


Ajurvéda a jej východiská si vysoko cenia, uznávajú a rešpektujú starších ľudí. Vážia si ich životnú múdrosť, skúsenosti a nadhľad. Venujú im mimoriadnu starostlivosť.


Ľuďom v tejto životnej etape ponúka ajurvéda jedinečné riešenia na „reštart“ ich životov a obnovenie chuti do života prinavrátením a pripomenutím jeho zmyslu.


Má na to hneď niekoľko účinných a tisícročiami preverených nástrojov. Prvý z nich sa nazýva Rasayana chikitsa. Je to jedna z ôsmich častí ajurvédskej medicíny a voľne by sa dala preložiť ako Terapia omladzovania. Je to seriózny vedecký odbor, ktorý sa na ajurvédskych univerzitách študuje niekoľko rokov. Ajurvédska terapia omladzovania je zameraná na dosiahnutie dlhého života pri zachovaní zdravia, dobrej pamäti, ostrosti zmyslov, mladistvého vzhľadu a vyžarovania, telesnej sily, ušľachtilosti, veľkodušnosti a duchovnosti.


Základom je hlboká a účinná detoxikácia metabolických a emočných toxínov uviaznutých v jednotlivých tkanivách ľudského tela. Dosiaľ neprekonaná ajurvédska detoxikácia sa nazýva Pancha karma a ľudia z celého sveta, ktorí majú zdravotné problémy a riešia omladzovanie navštevujú ajurvédske kliniky vykonávajúce túto terapiu.


Účinná detoxikácia je základom terapie omladzovania. Spája sa s vhodne zvolenou ajurvédskou životosprávou a výživou berúcou do úvahy individualitu každého človeka, jeho genetický vzorec, miesto jeho pobytu, ročnú dobu a ďalšie faktory, ktoré naň vplývajú.


Ajurvédskym detoxikovaním fyzického tela, predovšetkým lipofilných toxínov, dochádza spravidla skokovite k omladnutiu, k väčšej chuti do života, obnoví sa trávenie, tvorivosť, radosť, sila, čistota, pracovná aj sexuálna výkonnosť.


Sexuálna aktivita je podľa viacerých ajurvédskych kapacít veľmi dôležitá pri udržiavaní energie mladosti a mala by byť podľa možností praktikovaná do veku 65 rokov.


Ďalším krokom ajurvédskej terapie omladzovania je užívanie omladzujúcich bylín spolu s cieľavedomým fyzickým pohybom, najlepšie prostredníctvom primeraných cvičení jogy.


Etapy ľudského života podľa ajurvédy


Ďalším ajurvédskym nástrojom na znovunájdenie chuti do života je ajurvédske vnímanie etáp ľudského života, spojené s ajurvédskym vnímaním zmyslu ľudského života.


Štyri ciele ľudského života sa v ajurvéde nazývajú dharma, artha, káma a mókša.


Dharma je plnenie povinnosti, ktorú máme ako ľudia v našich životoch voči ostatným – plnenie rodičovských, pracovných, partnerských a spoločenských povinností. Ďalej povinnosti, ktorú máme voči sebe – starostlivosť o svoje zdravie, o svoje blaho a povinnosti, ktorú máme voči Bohu – kultivovať a udržiavať svoju spiritualitu a pochopiť zmysel života.


Artha znamená získavanie hojnosti materiálnej, spirituálnej, zážitkovej, kultúrnej, duchovnej ... proste hojnosti vo všetkých významoch toho slova.


Káma znamená napĺňanie svojich túžob, užívanie si života, napĺňanie zmyslových pôžitkov, spôsobom, ktorý nie je na úkor iných a nie je v rozpore s ďalšími duchovnými zákonmi.


Mókša je stav oslobodenia, ktorý človek dosahuje duchovným úsilím. Vyslobodenie z vytvárania túžob, želaní a ich dôsledkov a dosiahnutie stavu úplnej slobody.


Toto vysvetlím podrobnejšie. „Seniorský“ vek je nádherný tým, že človek uzavrel etapu svojho života, v ktorej sa venoval štúdiám disciplín, ktoré potreboval pre svoju prácu. Uzavrel etapu života, v ktorej sa v partnerskom živote venoval hľadaniu rovnováhy a „vymedzovaniu hraníc“ partnerského života so všetkými dôsledkami tohto hľadania. Uzavrel etapu, v ktorej sa venoval výchove svojich detí a prispôsobovaniu svojho života a svojich potrieb tejto výchove. Uzavrel etapu života, v ktorej odovzdával svoju energiu a čas na pracovisku spoločnosti a prispôsobovania sa pracovným povinnostiam s cieľom materiálneho zabezpečenia rodiny. Uzavrel tú časť Dharmy, v ktorej si plnil povinnosti voči iným. Môže začať napĺňať tú časť Dharmy, ktorú má voči sebe a Bohu.


Skutočné naplnenie života seniorského veku


Ajurvéda ponúka naplnenie tejto najkrajšej časti ľudského života tým, že učí človeka naplno rozvinúť svoju duchovnosť jemu primeraným spôsobom. Učí ho venovať sa sám sebe a svojej duši tým najúprimnejším spôsobom bez toho, aby túto činnosť robil na úkor plnenia iných svojich povinností. Pretože skoro všetky „svetské“ povinnosti si už splnil. Bez ohľadu na vierovyznanie učí človeka užiť si túto etapu života objavovaním nádherných plodov duchovného úsilia a nových hlbokých vnútorných vhľadov, ktoré prinášajú porozumenie, odpustenie a stabilný pokoj v duši. Učí ho nájsť odpovede na základné otázky života – kto som, odkiaľ som prišiel, čo je zmyslom tohto života. Učí ho pripraviť sa a prijať nevyhnutný kolobeh života a dosiahnuť trvalý mier v tejto nádhernej etape ľudského života.


A nevyhnutný strach zo smrti? Z učenia véd sa dozvedáme, že dĺžka ľudského života je dopredu daná a je zapísaná v ľudskom osude. Nevyhnutný tok času však plynie len v materiálnej časti božieho stvorenia, v ktorom sa v tomto živote nachádzame. V duchovnej časti stvorenia čas ako ho poznáme my neexistuje. Podobne v kresťanskej tradícii poznáme pojem „Večnosť“ ktorý označuje priestor bez času. A keďže je dĺžka nášho života vymedzená v súlade s Božou vôľou, tak strach zo smrti v nej nemá miesto. Pretože ten moment zákonite príde a je jedno či ho spôsobí nejaký vírus, nehoda alebo hlboký výdych počas spánku. Moment, v ktorom dočasne prerušíme fyzickú existenciu a v ktorom pokračuje naša večná duchovná existencia.


Ajurvédsky obraz „seniora“ je teda vitálny človek s prečisteným telom, zdravo sa stravujúci, pestujúci si organickú stravu na svojej záhradke, s primeraným pohybom, zdravými sociálnymi kontaktmi, so splnenými „svetskými“ povinnosťami, realizujúci najkrajšiu etapu ľudského života naplnenú spiritualitou a nekončiacou radosťou vyplývajúcou z pochopenia zmyslu Stvorenia a z vďačnosti.

Ako človek, ktorý žije ajurvédou sa veľmi teším na seniorské obdobie, ktoré mi klope na dvere, a verím, že mi bude umožnené prežiť ho radostne a v zdraví presne podľa možností, ktoré ajurvéda ponúka a ktoré som naznačil v tomto článku.


A všetkých pozývam spolu so mnou naučiť sa objaviť čaro tejto fázy ľudského života podľa najstaršej medicíny sveta – podľa ajurvédy.Comments


Kategórie
Najnovšie články
Darčeková poukážka Ajurvéda a základy
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA NA ONLINE KURZ Š
​Štúdium ajurvédy
shutterstock_621585167-small.jpg
Nájdete nás na:
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Odoberajte novinky zo sveta ajurvédy: 

bottom of page