page contents
top of page

AjurJoga - ajurvéda pre jogovú prax

ajurjoga-raj-zdravia-2022-11.png

AjurJoga je spojítkom medzi dvomi védskymi sestrami - ajurvédou a jogou. Spojenie jogy a ajurvédy dáva nové možnosti na cielenú aplikáciu jogy na harmonizáciu a liečbu človeka na všetkých úrovniach. 

AjurJoga je terapia, pri ktorej pomocou jogových ásan, jogového dychu, relaxácie, koncentrácie, vibrácie mantier, vizualizácie a meditácie pôsobíme na rôzne štruktúry človeka, ako sú telesné kanály, tkanivá, energetické dráhy, marmové body a myseľ podľa zákonitostí ajurvédy.

Cieleným pôsobením na ne vieme prinavrátiť alebo udržať zdravie na úrovni fyzickej, energetickej a mentálno - emočnej.

Naviac pomocou ásan vieme veľmi účinne regulovať riadiace prvky fyziológie tela, ktoré v ajurvéde nazývame dóše. Ich zharmonizovaním dokážeme súčasne zmierniť viacero zdravotných problémov, ktoré vznikajú v dôsledku ich rozladenia.

 

Ako sa vyjadruje k prepojeniu praxe ajurvédy a jogy popredný ajurvédsky lekár Dr. Vasant Lad?

"Ajurvéda a joga sú súbežné a neodmysliteľné, sú to dve strany tej istej mince a idú spolu. To je dôvod, prečo v staroveku väčšina jogínov boli ajurvédski klinickí lekári, ktorí poznajú ajurvédu a väčšina ajurvédskych ľudí pozná jogu. Ak cvičíte len jogu a ak nepraktizujete ajurvédu, je to polovičné. A ak praktikujete len ajurvédu a necvičíte jogu, ste poloviční. Preto ajurvédsky lekár, ktorý nepozná jogu, je polovičný lekár. A učiteľ jogy, majster jogy, ktorý nepozná ajurvédu, je polovičný učiteľ jogy. Takže dve polovice sa stanú jedným, zjednotia sa." ... celý jeho prejav o ajurjoge je na tomto videu >>

Prečítajte si náš článok "Praktický prínos spojenia jogy a ajurvédy".

Skola ajurvedy - Ajurveda pre instruktorov jogy - 3.vikend-2.jpg
ŠA-Ajurveda-pre-instruktorov-jogy-Bratislava-jan2023-82.png

Pre koho je kurz určený?

Kurz ajurjogy nie je len o teoretických poznatkoch, ale aj o vlastných zážitkoch a o nácviku praktickej ajurjogy.
Je určený pre záujemcov o aktívny prístup ku zdraviu, o jogu a ajurvédu - aj bez predchádzajúcich skúseností s ajurvédou, avšak j
e potrebná do určitej mieri skúsenosť s jogovými ásanami a pránajámou (súčasťou je prax začiatočníckej i mierne pokročilej úrovne jogových techník). Kurz otvára vhľad do vlastnej jedinečnej konštitúcie čím poskytuje hlbšie porozumenie svojich prirodzených prejavov, a tiež poskytuje jednoduché techníky (prirodzené vlastnej konštitúcii) na udržanie svojho fyzického, pránického i mentálneho zdravia.

Kurz obohatí každého praktikujúceho jogína, poskytuje nové vhľady a uvedomenia, cielenejším zacielením sa účinok jogových techník zvýrazní, skvalitní jeho prax.

Kurz je obzvlášť vhodný pre všetkých jogových inštruktorov akýchkoľvek druhov jogy, ktorí chcú rozšíriť svoje pôsobenie a priniesť pre seba a svojim klientom tisícročiami overené nadčasové poznanie ajurvédy, nádherne dopĺňajúce pochopenie jogových techník a ich správny výber pri harmonizácii individuálnych konštitúcií svojich klientov. Poznanie princípov ajurvédy je veľmi dôležité pri vyučovaní špeciálnych jogových techník, ktoré majú veľmi silný účinok na dóše váta, pitta alebo kapha, ako je kurz hot jogy, hormonálnej jogy, ÓM chantingu, meditácie, krija jogy, očistných techník alebo iných pokročilých techník, pri ktorých poznanie vplyvu techník na jednotlivé dóše u konkrétnych konštitučných typoch ľudí predchádza prípadnému poškodeniu zdravia klienta.

Kurz je praktickým obohatním aj pre študentov alebo poradcov ajurvédy, ktorým sprehľadní a obohatí o prax jednotlivých jogových techník, ktoré patria k jednej skupine ajurvédskych terapií - joga čikitsa.

Lektori Ajurjogy

Fotoramik Skola ajurvedy - Jozef Zajasensky (1).webp

Kurz ajurjogy na Uloži vedie Jozef Jogendra Zajasenský, certifikovaný inštruktor jogy a lektor Školy ajurvédy, a Školy intuície, s viac ako 30 ročnou praxou jogy (Systém Joga v dennom živote) a zdravého životného štýlu, s viac ako 25 ročným lektorovaním kurzov jogy a zdravého varenia v súlade s princípmi ajurvédy. Bol zakladateľom a redaktorom internetového magazínu o zdravej výžive, majiteľom internetového a kamenného obchodu so zdravou výživou kde šíril princípy a techniky pre zdravie. Podieľal sa na založení prvých jogacentier na Slovensku, na vyučovaní jogy pre pedagógov a príprave nových inštruktorov jogy. V súčasnosti sa venuje predovšetkým prepojeniu ajurvédy a jogy prostredníctvom kurzov ajurjogy, pobytmi s ajurjogou a varením podľa ajurvédy, a lektorovaním prvého ročníka Ajurvéda - moja profesia.

Fotoramik Skola ajurvedy - Sona Papajova.png

Kurz ajurjogy v Bratislave vedie Soňa Papajová, absolventka dvojročného vzdelávania Ajurvéda - Moja profesia, kurzu AjurJogy, špecializovaných workshopov s indickými ajurvédskymi lekármi kde súčasne tlmočila do nášho jazyka, a v súčasnosti ukončuje 2-ročné vzdelávanie pre budúcich inštruktorov jogy v akadémii vzdelávania a jogy - Ásana. Viesť kurz ajurjogy vidím ako prirodzený krok ďalej na mojej ceste. Je to úžasné spojenie dvoch veľkých tém a predsa jednej. Je to možnosť ako odovzdať veľké poznanie ľudom, ktorí prišli počúvať a zároveň sa nechať učiť od nich. Je to možnosť poďakovať sa touto cestou veľkým učencom a jogínom. Je to zodpovedné poslanie, ktoré s vďakou a úctou prijímam. Som rada, že môžem zdieľať túto cestu s vami.

Čo všetko sa naučíte a zažijete na kurze AjurJogy?

 • Čo je to ajurvéda a ako ju budeme vnímať v rámci kurzu

 • Čo je to joga a ako ju budeme vnímať v rámci kurzu

 • Učenie o piatich elementoch ako základe vesmíru a človeka a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o piatich telách a duši človeka a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o troch dóšach - genetickom kóde nášho tela a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o troch esenciách - prána, tédžas a ódžas

 • Naučíme sa rozpoznať symptómy dóš, ktoré sa dostali do disharmónie

 • Naučíme sa ich harmonizáciu pomocou jogových techník:

         a) relaxácie

         b) sankalpy
         c) pránajámy

         d) jogových ásan

         e) hathajogových očistných krijí 
         f) mantra jogy

         g) agni jogy

 • Naučíme sa harmonizáciu dóš pomocou ďalších jogových techník:
  a) pokročilejších jogových ásan, mudier a bándh
  b) jogových koncentrácií a meditácií

 • Naučíme sa základy marmovej terapie z pohľadu jogy

 • Naučíme sa uzdravovať všetky tkanivá pomocou jogových techník

 • Naučíme sa vykonať základnú ajurvédsku diagnostiku troch dóš

 • Ako aplikovať naučené princípy v praxi jogy

Podrobné témy kurzu nájdete v Sylaby kurzu AjurJogy >> 

 

Kurzom získate
 
 • Praktické uchopenie ajurvédy z pohľadu jej fundamentov, ktoré na kurze preberáme
  ( prvky, telá, dóše, esencie, symptómy, terapie ... )

 • Osobné zážitky z navnímania existencie fundamentov ajurvédy na úrovni fyzického,
  pránického aj mentálneho tela

 • Schopnosť vykonať základnú ajurvédsku diagnostiku na základe pomocných
  protokolov, ktoré sú súčasťou kurzu

 • Schopnosť použiť optimálne zostavy jogových techník pre seba, pre
  individuálnych cvičencov jogy alebo pre skupiny na základe ich individuálnej
  ajurvédskej konštitúcie

 • Spojením poznania ajurvédskych a jogových techník dosiahnuť podstatne silnejší
  liečebný efekt vo vlastnej praxi jogy alebo pri vedení kurzov jogy

 • Pootvorenie dvierok poznania do ďalších oblastí vychádzajúcich z poznania véd, ktoré
  môžu praktikanti jogy po ďalšom štúdiu zahrnúť do svojej praxe, alebo svoju prax
  významne rozšíriť ( ajurvédske výživové poradenstvo, ajurvédske terapie, védska
  astrológia - džótiš, védska náuka o vplyve priestoru na život človeka - vastu )

   

 

Čo dostanete na kurze AjurJogy?

 • skriptá v digitálnej podobe

 • audio-nahrávky z výučby techník počas víkendov

 • videozáznam z video lekcií (archivované na našom ayurportáli)

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu (osvedčenie nie je náhradou za certifikát pre inštruktorov jogy, ktorý vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

 • BONUSzdarma prístup na jedinečnú službu Ajurportál Školy ajurvédy počas štúdia, poskytujúci cenné informácie pre diagnostiku a návrh terapie

 • BONUS: zdarma eBook - Očistná technika nosných dutín Džala néti

 • BONUS: zdarma eBook - Domáci detoxikačný program Panča karma

 • BONUS: príležitosť byť súčasťou vedeckých výskumov v oblasti ajurvédy

 • BONUSmožnosť využiť za zvýhodnených podmienok nasledovné konzultácie:

   - Ajurvédsku diagnostiku poskytovanú absolventami Školy ajurvédy
   - Konzultáciu individuálnych životných tém prostredníctvom védskej astrológie (džótiš), poskytovanej absolventami modulu védskej astrológie
   - Rozpoznanie neviditeľných
vplyvov, ktoré na nás pôsobia vo všetkých životných oblastiach (napr. zdravie, práca, vzťahy) a ich následná harmonizácia za pomoci najnovšej technológie informačného poľa.

Krátke video predstavenie kurzu Ajurjoga
Ako prebieha kurz?


Kurz je 4-mesačný, každý mesiac je jeden vzdelávací víkend zameraný hlavne na praktickú časť a pred každým víkendom 2 - 3 online video lekcie.
Spo
lu 4 víkendy (13 hod/víkend) a 10 video lekcií (1,5 hod/lekcia) = 67 hodín výučby = 89 vzdelávacích hodín po 45 minút.

Harmonogram víkendov:
sobota 09:00 - 17:00

nedeľa 08:00 - 15:00h
(1 hod obedňajšia prestávka)

 

Miesto, termín a hodnota vzdelávania

 

Najbližšie termíny:

BRATISLAVAzačína v septembri 2024 prvými video lekciami
Víkendové stretnutia:

 • 1.víkend: 14. - 15. september 2024

 • 2.víkend: 12. - 13. október 2024

 • 3.víkend: 02. - 03. november 2024

 • 4.víkend: 14. - 15. december 2024

 • Miesto: Bratislava Rača - Rínok

 • Lektor: Soňa Papajová

 • Hodnota vzdelávania: 640 - 768 € podľa typu úhrady:
  a) 640 € pri úhrade celej hodnoty do 14. augusta 2024
  b) 640 € pri úhrade po častiach ( 80 € + 4 x 140 € vždy najneskôr 3 dni pred víkendovým stretnutím)
  c) 768 € pri úhrade na faktúru so splatnosťou 10 dní

  Pre rezerváciu študijného miesta sa uhrádza prvá časť hodnoty vzdelávania 80 € (rezervačný poplatok) s úhradou do 10 dní od vyplnenia online prihlášky, čím sa prihláška stane platnou. Druhá časť hodnoty štúdia (zbytok) sa uhrádza v uvedenom termíne podľa vybraného spôsobu úhrady.

 • Prihlasovanie: vyplnením online formulára kliknutím na tlačítko "Prihláška BA" a úhradou registračného poplatku do 10 dní.

LEVOČAzačína vo februári 2025 prvými video lekciami
Víkendové stretnutia:

 • 1.víkend: 15. - 16. marec 2025 

 • 2.víkend: 12. - 13. apríl 2025 

 • 3.víkend: 10. - 11. máj 2025

 • 4.víkend: 14. - 15. jún 2025

 • Miesto: Jogacentrum Jogy v dennom živote, Námestie Majstra Pavla 28, Levoča - centrum

 • Lektor: Jozef Jogendra Zajasenský

 • Hodnota vzdelávania: 580 - 696 € podľa typu úhrady:
  a) 580 € pri pri úhrade celej hodnoty do 14. februára 2025
  b) 580 € pri úhrade po častiach ( 80 € + 4 x 140 € vždy najneskôr 3 dni pred víkendovým stretnutím)
  c) 696 € pri úhrade na faktúru so splatnosťou 10 dní
  Pre rezerváciu študijného miesta sa uhrádza prvá časť hodnoty vzdelávania - registračný poplatok 80 € a to do 10 dní od vyplnenia online prihlášky, čím sa prihláška stane platnou. Druhá časť hodnoty štúdia sa uhrádza v uvedenom termíne podľa vybraného spôsobu úhrady.

 • Prihlasovanie: vyplnením online formulára kliknutím na tlačítko "Prihláška LE" a úhradou registračného poplatku do 10 dní

POZNÁMKA:
Po kliknutí na "Prihláška"
sa vám zobrazí výzva na prvotné
 prihlásenie do ajurportálu (ayurportal.com) - školského informačného systému pre študentov ajurvédskeho štúdia, v ktorom hneď nájdete hodnotné informácie o ajurvéde.
Vyberte si jednu z možností prihlásenia: cez Google účet (ak máte e-mailovú adresu @gmail.com) alebo si vytvoríte k svojmu menu prihlasovacie heslo kliknutím na "Registrácia".

Po prihlásení sa do ajurportálu pokračujete vyplnením online prihlášky do kurzu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na ahoj@skolaajurvedy.sk

Fotogaléria kurzov AjurJogy 2022/2023

bottom of page