page contents
top of page

Ajurjoga - ajurvéda pre jogovú prax

ajurjoga-raj-zdravia-2022-11.png

Ajurjoga je spojítkom medzi dvomi védskymi sestrami - ajurvédou a jogou. Spojenie jogy a ajurvédy dáva nové možnosti na cielenú aplikáciu jogy na harmonizáciu a liečbu človeka na všetkých úrovniach. 

Ajurjoga je terapia, pri ktorej pomocou jogových ásan, jogového dychu, relaxácie, koncentrácie, vibrácie mantier, vizualizácie a meditácie pôsobíme na rôzne štruktúry človeka, ako sú telesné kanály, tkanivá, energetické dráhy, marmové body a myseľ podľa zákonitostí ajurvédy.

Cieleným pôsobením na ne vieme prinavrátiť alebo udržať zdravie na úrovni fyzickej, energetickej a mentálno - emočnej.

Naviac pomocou ásan vieme veľmi účinne regulovať riadiace prvky fyziológie tela, ktoré v ajurvéde nazývame dóše. Ich zharmonizovaním dokážeme súčasne zmierniť viacero zdravotných problémov, ktoré vznikajú v dôsledku ich rozladenia.

 

Ako sa vyjadruje k prepojeniu praxe ajurvédy a jogy popredný ajurvédsky lekár Dr. Vasant Lad?

"Ajurvéda a joga sú súbežné a neodmysliteľné, sú to dve strany tej istej mince a idú spolu. To je dôvod, prečo v staroveku väčšina jogínov boli ajurvédski klinickí lekári, ktorí poznajú ajurvédu a väčšina ajurvédskych ľudí pozná jogu. Ak cvičíte len jogu a ak nepraktizujete ajurvédu, je to polovičné. A ak cvičíte len ajurvédu a necvičíte jogu, ste polovičný. Preto ajurvédsky lekár, ktorý nepozná jogu, je polovičný lekár. A učiteľ jogy, majster jogy, ktorý nepozná ajurvédu, je polovičný učiteľ jogy. Takže dve polovice sa stanú jedným, zjednotia sa." ... celý jeho prejav o ajurjoge je na tomto videu >>

Prečítajte si náš článok "Praktický prínos spojenia jogy a ajurvédy".

Skola ajurvedy - Ajurveda pre instruktorov jogy - 3.vikend-2.jpg
ŠA-Ajurveda-pre-instruktorov-jogy-Bratislava-jan2023-82.png

Pre koho je kurz určený?

Kurz ajurjogy nie je len o teoretických poznatkoch, ale aj o vlastných zážitkoch a o nácviku praktickej ajurjogy.
Je určený pre záujemcov o aktívny prístup ku zdraviu, o jogu a ajurvédu - aj bez predchádzajúcich skúseností s ajurvédou, avšak j
e potrebná do určitej mieri skúsenosť s jogovými ásanami a pránajámou (súčasťou je prax začiatočníckej i mierne pokročilej úrovne jogových techník). Kurz otvára vhľad do vlastnej jedinečnej konštitúcie čím poskytuje hlbšie porozumenie svojich prirodzených prejavov, a tiež poskytuje jednoduché techníky (prirodzené vlastnej konštitúcii) na udržanie svojho fyzického, pránického i mentálneho zdravia.

Kurz obohatí každého praktikujúceho jogína, poskytuje nové vhľady a uvedomenia, cielenejším zacielením sa účinok jogových techník zvýrazní, skvalitní jeho prax.

Kurz je obzvlášť vhodný pre všetkých jogových inštruktorov akýchkoľvek druhov jogy, ktorí chcú rozšíriť svoje pôsobenie a priniesť pre seba a svojim klientom tisícročiami overené nadčasové poznanie ajurvédy, nádherne dopĺňajúce pochopenie jogových techník a ich správny výber pri harmonizácii individuálnych konštitúcií svojich klientov. Poznanie princípov ajurvédy je veľmi dôležité pri vyučovaní špeciálnych jogových techník, ktoré majú veľmi silný účinok na dóše váta, pitta alebo kapha, ako je kurz hot jogy, hormonálnej jogy, ÓM chantingu, meditácie, krija jogy, očistných techník alebo iných pokročilých techník, pri ktorých poznanie vplyvu techník na jednotlivé dóše u konkrétnych konštitučných typoch ľudí predchádza prípadnému poškodeniu zdravia klienta.

Kurz je praktickým obohatním aj pre študentov alebo poradcov ajurvédy, ktorým sprehľadní a obohatí o prax jednotlivých jogových techník, ktoré patria k jednej skupine ajurvédskych terapií - joga čikitsa.

Lektor Ajurjogy

 

Kurz ajurjogy vedie Jozef Jogendra Zajasenský, certifikovaný inštruktor jogy a lektor Školy ajurvédy a Školy intuície, s viac ako 30 ročnou praxou jogy (Systém Joga v dennom živote) a zdravého životného štýlu, s viac ako 25 ročným lektorovaním kurzov jogy a zdravého varenia v súlade s princípmi ajurvédy. Bol zakladateľom a redaktorom internetového magazínu o zdravej výžive, majiteľom internetového a kamenného obchodu so zdravou výživou kde šíril princípy a techniky pre zdravie. Podieľal sa na založení prvých jogacentier na Slovensku, na vyučovaní jogy pre pedagógov a príprave nových inštruktorov jogy. V súčasnosti sa venuje predovšetkým prepojeniu ajurvédy a jogy prostredníctvom kurzov ajurjogy, pobytmi s ajurjogou a varením podľa ajurvédy, a lektorovaním prvého ročníka Ajurvéda - moja profesia.

Čo všetko sa naučíte a zažijete na kurze Ajurjogy?

 • Čo je to ajurvéda a ako ju budeme vnímať v rámci kurzu

 • Čo je to joga a ako ju budeme vnímať v rámci kurzu

 • Učenie o piatich elementoch ako základe vesmíru a človeka a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o piatich telách a duši človeka a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o troch dóšach - genetickom kóde nášho tela a naučíme sa ich reálne navnímať

 • Učenie o troch esenciách - prána, tédžas a ódžas

 • Naučíme sa rozpoznať symptómy dóš, ktoré sa dostali do disharmónie

 • Naučíme sa ich harmonizáciu pomocou jogových techník:

         a) relaxácie

         b) sankalpy
         c) pránajámy

         d) jogových ásan

         e) hathajogových očistných krijí 
         f) mantra jogy

         g) agni jogy

 • Naučíme sa harmonizáciu dóš pomocou ďalších jogových techník:
  a) pokročilejších jogových ásan, mudier a bándh
  b) jogových koncentrácií a meditácií

 • Naučíme sa základy marmovej terapie z pohľadu jogy

 • Naučíme sa uzdravovať všetky tkanivá pomocou jogových techník

 • Naučíme sa vykonať základnú ajurvédsku diagnostiku troch dóš

 • Ako aplikovať naučené princípy v praxi jogy

Podrobné témy kurzu nájdete v Sylaby kurzu AjurJogy >> 

 

Kurzom získate:
 

 • Praktické uchopenie ajurvédy z pohľadu jej fundamentov, ktoré na kurze preberáme
  ( prvky, telá, dóše, esencie, symptómy, terapie ... )

 • Osobné zážitky z navnímania existencie fundamentov ajurvédy na úrovni fyzického,
  pránického aj mentálneho tela

 • Schopnosť vykonať základnú ajurvédsku diagnostiku na základe pomocných
  protokolov, ktoré sú súčasťou kurzu

 • Schopnosť použiť optimálne zostavy jogových techník pre seba, pre
  individuálnych cvičencov jogy alebo pre skupiny na základe ich individuálnej
  ajurvédskej konštitúcie

 • Spojením poznania ajurvédskych a jogových techník dosiahnuť podstatne silnejší
  liečebný efekt vo vlastnej praxi jogy alebo pri vedení kurzov jogy

 • Pootvorenie dvierok poznania do ďalších oblastí vychádzajúcich z poznania véd, ktoré
  môžu praktikanti jogy po ďalšom štúdiu zahrnúť do svojej praxe, alebo svoju prax
  významne rozšíriť ( ajurvédske výživové poradenstvo, ajurvédske terapie, védska
  astrológia - džótiš, védska náuka o vplyve priestoru na život človeka - vastu )

   

 

Čo dostanete na kurze Ajurjogy?

 • skriptá v digitálnej podobe

 • audio-nahrávky z výučby techník počas víkendov

 • videozáznam z webinárov (archivované na youtube)

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu od Slovenskej asociácie ajurvédy (osvedčenie nie je náhradou za certifikát pre inštruktorov jogy, ktorý vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

 • BONUSzdarma prístup na jedinečnú službu Ajurportál Školy ajurvédy počas štúdia, poskytujúci cenné informácie pre diagnostiku a návrh terapie

 • BONUS: zdarma eBook - Očistná technika nosných dutín Džala néti

 • BONUS: zdarma eBook - Domáci detoxikačný program Panča karma

 • BONUS: príležitosť byť súčasťou vedeckých výskumov v oblasti ajurvédy

 • BONUSmožnosť využiť za zvýhodnených podmienok nasledovné konzultácie:

   - Ajurvédsku diagnostiku poskytovanú absolventami Školy ajurvédy
   - Konzultáciu individuálnych životných tém prostredníctvom védskej astrológie (džótiš), poskytovanej absolventami modulu védskej astrológie
   - Rozpoznanie neviditeľných
vplyvov, ktoré na nás pôsobia vo všetkých životných oblastiach (napr. zdravie, práca, vzťahy) a ich následná harmonizácia za pomoci najnovšej technológie informačného poľa

Ako prebieha kurz?


Kurz je 4-mesačný, každý mesiac je jeden vzdelávací víkend zameraný hlavne na praktickú časť a pred každým víkendom sú raz do týždňa online webináre.
Spo
lu 4 víkendy (13 hod/víkend) a 10 webinárov (1,5 hod/webinár) = 67 hodín výučby = 89 vzdelávacích hodín po 45 minút.

Harmonogram víkendov:
sobota 09:00 - 17:00

nedeľa 08:00 - 15:00h
(1 hod obedňajšia prestávka)

Webináre budú prebiehať vo večerných hodinách od 18:00 - 19:30h., deň bude stanovený, záznam bude k dispozícii na našom ajurportáli.

Miesto, termín a cena kurzu

 

Najbližšie termíny:

 • BRATISLAVAzačína v septembri 2023 prvými webinármi
  Víkendové stretnutia:

 • 1.víkend: 7. - 8. október 2023

 • 2.víkend: 11. - 12. november 2023

 • 3.víkend: 9. - 10. december 2023

 • 4.víkend: 3. - 4. február 2024

 • Miesto: Centrum jogy, zdravia a pohybu, Ipeľská 4, Bratislava - Podunajské Biskupice

 • Cena: 640 eur (t.j. v prepočte na mesiac: 160 eur), možné uhradiť naraz alebo na 4 splátky (50 eur rezervácia, 150 eur + 150 eur + 150 eur + 140 eur),
  študenti ročníkovej Školy ajurvédy - modul Ajurvéda moja profesia alebo AjurVignyan alebo kurzu AVP, majú zľavnenú cenu 580 eur

 • LEVOČAzačína vo februári 2024 prvými webinármi
  Víkendov
  é stretnutia:

 • 1.víkend: 10. - 11. február 2024 

 • 2.víkend: 16. - 17. marec 2024 

 • 3.víkend: 27. - 28. apríl 2024 

 • 4.víkend: 11. - 12. máj 2024

 • Miesto: Jogacentrum Jogy v dennom živote, Námestie Majstra Pavla 28, Levoča - centrum

 • Cena: 600 eur (t.j. v prepočte na mesiac: 150 eur), možné uhradiť naraz alebo na 4 splátky (50 eur rezervácia, 140 eur + 140 eur + 140 eur + 130 eur)

 • študenti ročníkovej Školy ajurvédy - modul Ajurvéda moja profesia alebo AjurVignyan alebo kurzu AVP, majú zľavnenú cenu 550 eur

Prihlasovanie na kurz 


Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 10 účastníkov. Počet miest v kurze je limitovaný na max. 14 ľudí.
Rezervačný poplatok je 50 eur, 
zvyšok sa platí na mieste. Po prijatí vašej prihlášky vám zašleme informácie k platbe rezervačného poplatku.
Stiahnite si prihlášku nižšie, vyplňte ju a odošlite nám na 
ahoj@skolaajurvedy.sk.

Fotogaléria kurzov Ajurjogy 2022/2023

bottom of page