page contents
top of page

Ajurvéda - moja profesia

Ajurvédske centrum na Uloži
Vzdelávací modul
AJURVÉDA - MOJA PROFESIA

Dvojročné štúdium ajurvédy s klinickou praxou vykonávanou na Slovensku pod vedením ajurvédskych lekárov z Indie.


CIEĽ

 

 • odovzdať absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, praktických zručností z diagnostiky, terapií, prípravy liečivých jedál a bylinných zmesí,

 • získať potrebné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti,

 • vedieť samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu alebo terapeuta a živiť sa ňou (pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR, a živnostenského zákona).

FORMA VZDELÁVANIA

 

 • OSOBNÉ STRETNUTIA, na ktorých preberáme a učíme sa hlavne praktické témy. 
  Osobné stretnutia prebiehajú počas jedného víkendu (sobota, nedeľa), každý druhý mesiac. To znamená 5 víkendov počas jedného školského roka. 
  V sobotu prebieha v
  yučovanie od 10:00 do 18:00 hodiny, v nedeľu od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.
  Začiatok I.ročníka - prvé víkendové stretnutie aktuálne voľnej skupiny v Bratislave aj na Uloži sa uskutoční 30.9. - 01.10.2023.

 

 • ON-LINE WEBINÁRE, na ktorých sa zoznamujeme s teóriou. Webináre prebiehajú v mesiaci, v ktorom nie je osobné stretnutie.
  Webináre sa konajú každý týždeň v stanovenom mesiaci a dni, v trvaní 2 hodiny od 18-20h. Záznam webinára bude študentom k dispozícii počas štúdia aby sa k nemu mohli kedykoľvek vrátiť.

 

 • SAMOŠTÚDIUM, z pohodlia domova sa viete kedykoľvek vrátiť k jednotlivým nahrávkam a prezentáciám (textová podoba študijných materiálov) z webinárov alebo osobných stretnutí.
   

Presný rozpis osobných stretnutí a webinárov na celý školský rok dostane každý študent na začiatku školského roku 2023/2024.
Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne pracovať s klientmi v rozsahu vedomostí získaných na kurze.
Z tejto činnosti si môžete vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.

Raj zdravia interier.jpg
Online webinár cez ZOOM
PREČO SPÁJAME AJURVÉDU S FINANČNÝM PRÍJMOM?


Z jednoduchého dôvodu. O ajurvéde sa hovorí, že je potrebné niekoľko životov na to, aby sme ju dokázali v celej jej šírke uchopiť. Preto, ak sa do tejto nádhernej vedy naozaj ponoríte, budú sa vám odkrývať ďalšie a ďalšie úrovne poznania. Vy, tým budete pravdepodobne fascinovaní do takej miery, že do jej štúdia budete dávať stále viac času. 

Vaše schopnosti pomáhať ľuďom v ich harmonizácii zdravia, budú narastať. Po čase zistíte, že už nechcete robiť nič iné a z toho logicky vyplynie, že potrebujete získavať prostriedky na svoj život práve praktizovaním ajurvédy.
 
V zmysle slovenskej legislatívy budete teda môcť pracovať ako ajurvédsky poradca na základe živnostenského zákona. Cenným bonusom tohto vzdelávacieho modulu je odovzdanie praktických skúseností a pomoc s naštartovaním vlastného biznisu. 
Najťažšia časť pre ľudí, ktorí skončili nejakú školu alebo kurz, je začať prax. Sadnúť si s reálnym človekom, ktorý naozaj potrebuje pomoc a tú pomoc mu správne poskytnúť. Určiť mu správne diagnózu a odporučiť vhodné terapie. Tu ponúkame ojedinelú službu - klinickú
 prax vykonávanú na Slovensku. To znamená, učiť sa priamo v praxi v spolupráci s ajurvédskymi lekármi z Indie.

AKO PREBIEHA DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM AJURVÉDA - MOJA PROFESIA?


Štúdium sa skladá z 2 ročníkov, s možnosťou pokračovania štúdia špecializovanými kurzami s ajurvédskymi lekármi z Indie. Školský rok začína v septembri a končí v júni. 

Na výber sú dve miesta, v ajurvédskom centre na východe Slovenska na Uloži pri Levoči alebo na západe v Bratislave. 

Výuku vedú okrem slovenských lektorov
 aj ajurvédski lekári z Indie. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. V prípade výuky s ajurvédskymi lekármi z Indie je zabezpečený preklad z anglického do slovenského jazyka.

Študent sa vždy
prihlasuje do jedného ročníka. Je na jeho rozhodnutí, či sa rozhodne pokračovať do ďalšieho ročníka.
V každom ročníku (1-
2) je učivo zostavené tak, aby po jeho skončení, každý študent získal ucelené vedomosti.

Lektori Skoly Ajurvedy 2023.jpg
IMG_20230115_102624.jpg
Skola ajurvedy Moje zdravie Bratislava nov22-2.png
Dr Paul Dinil na Ulozi.jpg
Dr Vikram Chauhan prednska pre prvy rocnik Skoly ajurvedy.jpg
1. ROČNÍK


(40 hod. webinárov alebo ich plnohodnotných alternatív a 60 hod. osobných stretnutí s nácvikom praktickej časti výuky)


OBSAH štúdia:
o Pôvod a cieľ ajurvédy
o Učenie o piatich prvkoch a troch dóšach
o Dvadsať vlastností hmotnej prírody
o Učenie o práne, tédžase a ódžase
o Učenie o kvalitách mysle
o Učenie o štyridsiatich ohňoch v ľudskom tele
o Harmonizácia dóš
o  Detoxikácia
o Ajurvédska fytoterapia a príprava práškových bylinných zmesí, liečivých olejov, pást a toboliek 
o Ajurvédska liečba jedlom
o Základy ajurjogy

o Základy ajurvédskej diagnostiky
o Ajurvédske terapie na liečbu očí, hlavy, kĺbov, chrbtice
o ďalšie vedomosti a terapeutické zručnosti ...


2. ROČNÍK


(40 hod. webinárov alebo ich plnohodnotných alternatív a 60 hod. osobných stretnutí s nácvikom praktickej časti výuky)

OBSAH štúdia:
o Telesné tkanivá v ajurvéde - diagnostika a harmonizácia
o Telesné kanály v ajurvéde - diagnostika a harmonizácia
o Energetické dráhy v ajurvéde – diagnostika a harmonizácia
o Ajurvédska diagnostika podrobnejšie
o Ajurvédske terapie Abjangam, Shiro dhara, Pinda sweda, Garšana, Udvartanam a ďalšie
o Marmová terapia – harmonizácia zdravia s využitím marmových bodov
o Diagnostika a nápravné opatrenia u karmických chorôb
o Základy ajurvédskej astrológie
o Základy vastu – náuky o vplyve priestoru na zdravie človeka
o Panča karma
o Ajurvédske omladzovanie tela a sexuálnej sily
o Ajurvédska imunita, prevencia a ajurvédsky životný štýl
o Právne a podnikateľské prostredie na Slovensku v oblasti podnikania
o Ako začať s kariérou ajurvédskeho poradcu a terapeuta
o Ako sa spropagovať v online svete (marketingové poradenstvo)


Nadstavbové štúdium

 

Po skončení štúdia je možnosť absolvovať podľa vlastného výberu špecializované kurzy na odbornejšie témy s ajurvédskymi lekármi z Indie, s témami u ktorých sú už potrebné poznatky a prax dvojročného štúdia Školy ajurvédy.

BONUSY k štúdiu

 • Exkluzívna možnosť vykonávať klinickú prax na Slovensku vedenú skúsenými ajurvédskymi lekármi

 • Zdarma prístup na jedinečnú službu Ajurportál Školy ajurvédy počas štúdia, poskytujúci cenné informácie pre diagnostiku a návrh terapie

 • Príležitosť byť súčasťou vedeckých výskumov v oblasti ajurvédy

 • Možnosť využiť za zvýhodnených podmienok nasledovné konzultácie:

    - Ajurvédsku diagnostiku poskytovanú absolventami Školy ajurvédy
    - Konzultáciu individuálnych životných tém prostredníctvom védskej astrológie (džótiš), poskytovanej absolventami modulu védskej astrológie
    - Rozpoznanie neviditeľných vplyvov, ktoré na nás pôsobia vo všetkých životných oblastiach (napr. pri naštartovaní vlastného podnikania) a ich následná harmonizácia za pomoci najnovšej technológie informačného poľa

CERTIFIKÁT po absolvovaní

Po absolvovaní štúdia je možné absolvovať dobrovoľnú záverečnú skúšku na osobnom stretnutí. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude každému študentovi odovzdaný certifikát o úspešnom vykonaní skúšky vzdelávacieho modulu AJURVÉDA - MOJA PROFESIA. 

PRIHLASOVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 


Zápis do 1. ročníka je spustený od 20.03.2023, spočíva v odoslaní vyplnenej prihlášky (elektronicky) a zaplatení rezervačného poplatku 150 EUR.

Zápis potrvá do 31.augusta 2023. Prihlasovanie po tomto termíne je možné iba na základe osobnej/telefonickej konzultácie so zakladateľom Školy ajurvédy Miroslavom Madudom.

Kurzy s tým istým obsahom prebiehajú súčasne v ajurvédskom centre pri Levoči na Uloži č.51 a v Bratislave v Raji zdravia na Limbovej 1A na Kramároch. V prihláške záujemca uvedie jedno miesto, kde chce absolvovať osobné stretnutia.

 

 • Webináre pre 1.-2. ročník vedie Miroslav Maduda, Jozef Zajasenský, Ingrid Bajzíková.

 • Praktické workshopy pre 1. ročník na Uloži vedie Jozef Zajasenský a Miroslav Maduda.

 • Praktické workshopy pre 1. ročník v Bratislave vedie Ingrid Bajzíková.

Časť praktickej výuky je zabezpečovaná lekármi alebo terapeutami z Indie alebo Srí Lanky. Viac o lektoroch >>

Študenti sa počas štúdia môžu zúčastniť aj na mimoriadnych workshopoch Školy ajurvédy (mimo rámca vyučovacích hodín) pod vedením ajurvédskych lekárov z Indie, čo však nespadá do základnej ceny kurzu.
Tiež môžu využiť možnosť odbornej diagnostiky svojich zdravotných problémov a odborného poradenstva od renomovaných ajurvédskych lekárov s dlhoročnou praxou.

Skola ajurvedy na Ulozi v Levocskych vrchoch nadp.jpg
Raj zdravia exterier nadp.jpg
CENA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


Jeden ročník štúdia, september 2023 - jún 2024, stojí 1500 EUR. 
Ponúkame vám viaceré možnosti platby, podľa vášho rozhodnutia:

 • A - cena za 1 ročník ... 1500,- EUR (vrátane ceny obedov počas osobných stretnutí)

 • B - so zľavou 10% pri platbe celej sumy do 30.09.2023 ... 1350,- EUR

 • C - na 5 splátok (od septembra 2023 do januára 2024) ... 5x 320,- EUR (spolu 1600,- EUR)


Absolventi z kurzu Ajurvédsky výživový poradca a Ajurvéda pre inštruktorov jogy majú 15% zľavu z možností platby (A,B,C), podľa ich výberu.

V cene školného je zahrnutý:

 • ajurvédsky vegetariánsky obed v sobotu a nedeľu počas osobných stretnutí,

 • samotné vzdelávanie (osobné stretnutia a webináre),

 • skriptá (pdf) a multimediálne pomôcky v digitálnej podobe,

 • všetky materiály, ktoré sú použité pri vzdelávaní (pomôcky na výuku terapií, potraviny, oleje, bylinky a koreniny potrebné na výuku, vrátane kompletného technického zabezpečenia), 

 • prenájom výukových priestorov a energií,

 • honoráre zahraničných lektorov (okrem mimoriadnych workshopov nad rámec štúdia) .
   

Termíny stretnutí jednotlivých skupín budú upresnené po skončení zápisu a zistení reálneho záujmu o štúdium.​


Chcete byť aj vy súčasťou Školy ajurvédy?

Stačí si stiahnuť prihlášku nižšie, vyplniť ju a odoslať na ahoj@skolaajurvedy.sk

Fotogaléria ročníka 2022/2023

Fotogaléria ročníka 2021/2022

Fotogaléria starších ročníkov