page contents
top of page

Ajurvéda - moja profesia

Vzdelávací modul AJURVÉDA - MOJA PROFESIA

 

Ajurvéda – moja profesia je základný vzdelávací modul Školy ajurvédy. Je navrhnutý tak, aby zodpovedal myšlienke celoživotného vzdelávania našich študentov – záujemcov o zdravie a dlhovekosť.

Je rozvrhnutý na 10 rokov tak, že v prvých dvoch rokoch sa preberie esencia ajurvédy nevyhnutná na to, aby sa záujemci naučili základy diagnostiky a základy ajurvédskej starostlivosti o zdravie pre seba a svojich klientov, ktorý im umožní začať v prípade záujmu prax ajurvédskeho poradcu.
V ďalších rokoch budú študenti vzdelávaní online nepravidelnou formou zasielaním učebných textov a videí, za ktoré sa už neplatí.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 19.15.22.jpeg
CIEĽ ŠTÚDIA

 

 • odovzdať absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, základy praktických zručností z diagnostiky a ajurvédskych terapií, aby ich vedeli aplikovať pre svoje potreby, alebo aby na ich základe dokázali pomáhať ďalším ľuďom

 • získať potrebné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti v oblasti ajurvédy

 • vedieť samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu alebo terapeuta a živiť sa ňou (pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR, a živnostenského zákona)

 • vytvoriť predpoklady a vedomostnú základňu pre ďalšie formy špecializovaného vzdelávanie v odbore ajurvédy na Slovensku alebo v Indii

FORMA VZDELÁVANIA

 

 • Učebná látka je odovzdávaná formou prednahratých videí s ppt prezentáciou a výkladom v slovenskom jazyku na ajurportáli. Každý týždeň, v mesiaci, v ktorom nie je osobné stretnutie, je zverejnené dvojhodinové inštruktážne video. Ppt prezentáciu s príslušným učivom si študenti môžu stiahnuť do svojich počítačov.
   

 • Questions/answers webinár sa uskutoční vždy po prebratí jedného bloku učebných osnov a na ňom sa môžu študenti pýtať všetky otázky a nejasnosti k preberanému učivu. 
   

 • Osobné stretnutia sa konajú v rozsahu jedneho víkendu v mesiaci, v ktorom nie sú sprístupňované prednahraté videá, teda každý druhý mesiac, päťkrát do roka. Na nich sú preberané praktické témy, ako diagnostika, terapie a podobne. 

 • Samoštúdiom z pohodlia domova na ajurportáli sa viete kedykoľvek vrátiť k jednotlivým nahrávkam a prezentáciám (textová podoba študijných materiálov) z webinárov alebo osobných stretnutí.

 • Zasielanie videí, textov, pozvánok na ďalšie zaujímavé akcie, možnosť výmeny informácií v diskusných fórach študentov, konzultácie s ajurvédskymi lekármi, práca s ajurportálom, účasť na výskumoch a podobne v priebehu ďalších 8 rokov.

Skola ajurvedy Moje zdravie Bratislava nov22-1.png
Skola ajurvedy Moje zdravie Bratislava nov22-2.png
Presný rozpis osobných stretnutí a webinárov na celý školský rok dostane každý študent na začiatku školského roku.
Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne pracovať s klientmi v rozsahu vedomostí získaných na kurze.
Z tejto činnosti si môžete vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.
PREČO SPÁJAME AJURVÉDU S FINANČNÝM PRÍJMOM?


Z jednoduchého dôvodu. O ajurvéde sa hovorí, že je potrebné niekoľko životov na to, aby sme ju dokázali v celej jej šírke uchopiť. Preto, ak sa do tejto nádhernej vedy naozaj ponoríte, budú sa vám odkrývať ďalšie a ďalšie úrovne poznania. Vy, tým budete pravdepodobne fascinovaní do takej miery, že do jej štúdia budete dávať stále viac času. 

Vaše schopnosti pomáhať ľuďom v ich harmonizácii zdravia, budú narastať. Po čase zistíte, že už nechcete robiť nič iné a z toho logicky vyplynie, že potrebujete získavať prostriedky na svoj život práve praktizovaním ajurvédy.
 
V zmysle slovenskej legislatívy budete teda môcť pracovať ako ajurvédsky poradca na základe živnostenského zákona. Cenným bonusom tohto vzdelávacieho modulu je odovzdanie praktických skúseností a pomoc s naštartovaním vlastného biznisu. 
Najťažšia časť pre ľudí, ktorí skončili nejakú školu alebo kurz, je začať prax. Sadnúť si s reálnym človekom, ktorý naozaj potrebuje pomoc a tú pomoc mu správne poskytnúť. Určiť mu správne diagnózu a odporučiť vhodné terapie. Tu ponúkame ojedinelú službu - klinickú
 prax vykonávanú na Slovensku. To znamená, učiť sa priamo v praxi v spolupráci s ajurvédskymi lekármi z Indie.

AKO PREBIEHA 10 ROČNÉ ŠTÚDIUM AJURVÉDA - MOJA PROFESIA?

Štúdium sa skladá z dvoch po sebe nasledujúcich rokov aktívneho štúdia – prednášky, webináre, workshopy ktoré pripravia študentov na prax ajurvédskeho poradcu.

Ďalej nasleduje 8 rokov pasívneho štúdia, kedy budú študenti dostávať v nepravidelnej forme študijné materiály na domáce samovzdelávanie, bez webinárov a workshopov.


Na výber sú dve miesta, v ajurvédskom centre na východe Slovenska na Uloži pri Levoči alebo na západe v Bratislave. 

Výuku vedú okrem slovenských lektorov
 aj ajurvédski lekári z Indie. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. V prípade výuky s ajurvédskymi lekármi z Indie je zabezpečený preklad z anglického do slovenského jazyka.

Študent sa vždy
prihlasuje do jedného ročníka. Je na jeho rozhodnutí, či sa rozhodne pokračovať do ďalšieho ročníka.
V každom ročníku (I. - II.
) je učivo zostavené tak, aby po jeho skončení, každý študent získal ucelené vedomosti.

IMG_20230916_145631.jpg
IMG_20230924_092707.jpg
IMG_20230930_173217_1.jpg
WhatsApp Image 2024-03-10 at 18.14.14 (14).jpeg
Joga cikitsa 2.rocnik AMP BA april 2024 - 14.jpg
I. ROČNÍK


(40 hod. webinárov alebo ich plnohodnotných alternatív a 60 hod. osobných stretnutí s nácvikom praktickej časti výuky)


OBSAH štúdia:
o Pôvod a cieľ ajurvédy
o Učenie o piatich prvkoch a troch dóšach
o Dvadsať vlastností hmotnej prírody
o Učenie o práne, tédžase a ódžase
o Učenie o kvalitách mysle
o Učenie o štyridsiatich ohňoch v ľudskom tele
o Harmonizácia dóš
o  Detoxikácia
o Ajurvédska fytoterapia a príprava práškových bylinných zmesí, liečivých olejov, pást a toboliek 
o Ajurvédska liečba jedlom
o Základy ajurjogy

o Základy ajurvédskej diagnostiky
o Ajurvédske terapie na liečbu očí, hlavy, kĺbov, chrbtice
o ďalšie vedomosti a terapeutické zručnosti ...


II. ROČNÍK


(40 hod. webinárov alebo ich plnohodnotných alternatív a 60 hod. osobných stretnutí s nácvikom praktickej časti výuky)

OBSAH štúdia:
o Telesné tkanivá v ajurvéde - diagnostika a harmonizácia
o Telesné kanály v ajurvéde - diagnostika a harmonizácia
o Energetické dráhy v ajurvéde – diagnostika a harmonizácia
o Ajurvédska diagnostika podrobnejšie
o Ajurvédske terapie Abjangam, Shiro dhara, Pinda sweda, Garšana, Udvartanam a ďalšie
o Marmová terapia – harmonizácia zdravia s využitím marmových bodov
o Diagnostika a nápravné opatrenia u karmických chorôb
o Základy ajurvédskej astrológie
o Základy vastu – náuky o vplyve priestoru na zdravie človeka
o Panča karma

o Ajurvédska imunita, prevencia a ajurvédsky životný štýl
o Právne a podnikateľské prostredie na Slovensku v oblasti podnikania
o Ako začať s kariérou ajurvédskeho poradcu a terapeuta
o Ako sa spropagovať v online svete (marketingové poradenstvo)


Nadstavbové štúdium

 

Po skončení štúdia je možnosť absolvovať podľa vlastného výberu špecializované kurzy na odbornejšie témy s ajurvédskymi lekármi z Indie, s témami u ktorých sú už potrebné poznatky a prax dvojročného štúdia Školy ajurvédy.
 
Alebo môžete pokračovať intenzívnejším trojročným štúdiom AyurVignyan - medzinárodný certifikovaný kurz ajurvédy podľa Indian Ayurveda teaching standards, ktoré prebieha kombináciou on-line individuálneho vzdelávania a formou osobných workshopov v Bratislave, taktiež
v slovenskom jazyku. 

BONUSY k štúdiu

 • Exkluzívna možnosť vykonávať klinickú prax na Slovensku vedenú skúsenými ajurvédskymi lekármi

 • Zdarma prístup na jedinečnú službu Ajurportál Školy ajurvédy počas štúdia, poskytujúci cenné informácie pre diagnostiku a návrh terapie

 • Príležitosť byť súčasťou vedeckých výskumov v oblasti ajurvédy, ktoré realizuje Škola ajurvédy s expertami z Indie

 • Bezplatný expertný autorský on line kurz „Tvoja budúcnosť v pomáhajúcej profesii“ pre začínajúcich terapeutov, ktorý Vám pomôže pri praktických otázkach a ďalších krokoch spojených so začatím poskytovania Vašich služieb klientom

 • Videokurz „Praktický sprievodca práce s klientom“ s pracovným zošitom

 • Možnosť využiť za zvýhodnených podmienok nasledovné konzultácie:

    - Ajurvédsku diagnostiku poskytovanú absolventami Školy ajurvédy
    - Konzultáciu individuálnych životných tém prostredníctvom védskej astrológie (džótiš), poskytovanej absolventami modulu védskej astrológie
    - Rozpoznanie neviditeľných vplyvov, ktoré na nás pôsobia vo všetkých životných oblastiach (napr. pri naštartovaní vlastného podnikania) a ich následná harmonizácia za pomoci najnovšej technológie informačného poľa

CERTIFIKÁT po absolvovaní

Po absolvovaní prvých dvoch rokov štúdia je možné absolvovať dobrovoľnú záverečnú skúšku na osobnom stretnutí. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude každému študentovi odovzdaný certifikát o úspešnom vykonaní skúšky vzdelávacieho modulu AJURVÉDA - MOJA PROFESIA. Podľa predpisov platných na Slovensku, a pravdepodobne aj v ostatných krajinách EÚ, je možné vykonávať ajurvédske poradenstvo na základe voľnej živnosti, na ktorú nie je potrebný žiadny certifikát. Na vykonávanie ajurvédskych masáží je potrebné zložiť štátnu skúšku prostredníctvom akreditovaných kurzov Ministerstvom školstva. Liečiť ľudí sú oprávnení len lekári s patričným vzdelaním podľa zákona o zdravotnej starostlivosti obyvateľstva. Preto certifikát, ktorý dostanete po absolvovaní kurzu, preukazuje predovšetkým úroveň a kvalitu vami dosiahnutého vzdelania.

ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 


Kurzy s tým istým obsahom prebiehajú súčasne v ajurvédskom centre pri Levoči na Uloži č.51 a v Bratislave - Rača RínokZáujemca o štúdium si vyberie jedno miesto, kde chce absolvovať osobné stretnutia (Uloža alebo Bratislava).
 

 • Webináre pre I. a II. ročník vedie Miroslav Maduda

 • Praktické workshopy pre I. ročník na Uloži vedie Jozef Zajasenský a Miroslav Maduda.

 • Praktické workshopy pre I. ročník v Bratislave vedie Ingrid Bajzíková a Ingrid Trenčanská
   

Časť praktickej výuky v II. ročníku je zabezpečovaná lekármi alebo terapeutami z Indie alebo Srí Lanky. Viac o lektoroch >>

Študenti sa počas štúdia môžu zúčastniť aj na mimoriadnych workshopoch Školy ajurvédy (mimo rámca vyučovacích hodín) pod vedením ajurvédskych lekárov z Indie, čo však nespadá do základnej ceny kurzu.
Tiež môžu využiť možnosť odbornej diagnostiky svojich zdravotných problémov a odborného poradenstva od renomovaných ajurvédskych lekárov s dlhoročnou praxou.

LEKTORI

Uloza zima 1_edited.jpg
Skola Ajurvedy - Bratislava Raca - Rinok.jpg
HODNOTA ŠTÚDIA
Ak sa prihlásite do 10 ročného študijného modulu Ajurvéda – moja profesia

I. ročník: 1400 - 1800 € podľa spôsobu úhrady*
II. ročník: 1400 - 1800
€ podľa spôsobu úhrady*
3. - 10. rok online vzdelávanie:  ZDARMA

 

*Spôsoby úhrady

 • 1400 € pri úhrade celej hodnoty do 31. júla 2024

 • 1500 € pri úhrade celej hodnoty do 15. septembra 2024

 • 1600 € pri úhrade po častiach do konca januára 2025 (150 € rezervačný poplatok + 5 x 290 € v sept, okt, nov, dec, jan)

 • 1800 € pri úhrade na faktúru so splatnosťou 10 dní

 

Pre rezerváciu študijného miesta sa uhrádza prvá časť hodnoty vzdelávania 150 € (rezervačný poplatok) s úhradou do 10 dní od vyplnenia online prihlášky, čím sa prihláška stane platnou. Druhá časť hodnoty štúdia (zbytok) sa uhrádza v uvedenom termíne podľa vybraného spôsobu úhrady.

Pre absolventov kurzu Ajurjoga, Saundaryacharya, Ajurvédsky výživový poradca, a Škola védskej astrológie Džótiš na požiadanie poskytujeme 10% zľavu na štúdium I. ročníka modulu Ajurvéda - moja profesia.

 
V hodnote štúdia I. a II. ročníka je zahrnutý:
•    ajurvédsky vegetariánsky obed v sobotu a nedeľu počas osobných stretnutí,
•    samotné vzdelávanie (osobné stretnutia a webináre),
•    skriptá (pdf) a multimediálne pomôcky v digitálnej podobe na našom ajurportáli,
•    všetky materiály, ktoré sú použité pri vzdelávaní (pomôcky na výuku terapií, potraviny, oleje, bylinky a koreniny potrebné na výuku, vrátane kompletného technického zabezpečenia), 
•    prenájom výukových priestorov a energií,

•    honoráre zahraničných lektorov (okrem mimoriadnych workshopov nad rámec štúdia) 

Termíny stretnutí jednotlivých skupín budú upresnené po skončení zápisu a zistení reálneho záujmu o štúdium.​

PRIHLASOVANIE - Chcete byť aj vy súčasťou Školy ajurvédy?

V prípade vášho záujmu o štúdium I. ročníka prosím vyplňte online prihlasovací formulár kliknutím na jedno zo zelených tlačítiek "Prihláška" nižšie, podľa miesta v ktorom chcete študovať: v Bratislave - Rínok (BA) alebo na Uloži (UL) pri Levoči.

Po kliknutí na "Prihláška" sa vám zobrazí výzva na prvotné prihlásenie do ajurportálu (ayurportal.com) - školského informačného systému pre študentov ajurvédskeho štúdia, v ktorom hneď nájdete hodnotné informácie o ajurvéde.
Vyberte si jednu z možností prihlásenia: cez Google účet (ak máte e-mailovú adresu @gmail.com) alebo si vytvoríte k svojmu menu prihlasovacie heslo kliknutím na "Registrácia".

Po prihlásení sa do ajurportálu pokračujete vyplnením online prihlášky do kurzu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na ahoj@skolaajurvedy.sk

Fotogaléria ročníka 2022/2023

Fotogaléria ročníka 2021/2022

Fotogaléria starších ročníkov