page contents
 

Ajurvéda - moja profesia

ayurveda studium.jpg

Vzdelávanie modulu Ajurvéda – moja profesia má za cieľ odovzdať jeho absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, praktických zručností z diagnostiky, terapií, prípravy liečivých jedál a bylinných zmesí, nevyhnutné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti tak, aby absolvent dokázal samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu a terapeuta živiť sa ňou. (Pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR).

Skladá sa zo stretnutí, webinárov a domáceho štúdia, po ktorých budete schopní samostatne pracovať s klientmi. Z tejto činnosti si môžete podobne ako ja vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.

Prečo spájame ajurvédu s finančným príjmom?

 

Z jednoduchého dôvodu. O ajurvéde sa hovorí, že je potrebné niekoľko životov na to, aby sme ju dokázali v celej jej šírke uchopiť. Preto ak sa do tejto nádhernej védy naozaj ponoríte, budú sa vám odkrývať ďalšie a ďalšie úrovne poznania a vy tým budete pravdepodobne fascinovaní do takej miery, že do jej štúdia budete dávať stále viac času. Vaše schopnosti pomáhať ľuďom v ich liečbe budú narastať. Po čase zistíte, že už nechcete robiť nič iné a z toho logicky vyplynie, že potrebujete získavať prostriedky na svoj život práve praktizovaním ajurvédy. A to nás učí aj samotná ajurvéda v učení o štyroch cieľoch ľudského života.

 

V zmysle slovenskej legislatívy budete teda môcť pracovať ako ajurvédsky poradca na základe živnostenského zákona. Cenným bonusom tohto vzdelávacieho modulu je odovzdanie praktických skúseností a pomoc s naštartovaním vlastného biznisu. Najťažšia časť pre ľudí, ktorí skončili nejakú školu alebo kurz, je začať prax. Sadnúť si s reálnym človekom, ktorý naozaj potrebuje pomoc a tú pomoc mu správne poskytnúť. Určiť mu správne diagnózu a doporučiť vhodné terapie. Tu ponúkam ojedinelú službu – pomoc všetkým absolventom s naštartovaním svojich vlastných diagnostických skúseností, formou dozorovania (supervision). Ďalej ponúkam možnosť konzultovať diagnózy a terapie pre svojich klientov. Toto je časovo náročná práca a výnimočná služba pre absolventov Školy, ktorú obvykle žiadne iné Školy neposkytujú. To im dodá istotu

a odvahu vydať sa na samostatnú cestu svojej vlastnej praxe.

Ako prebieha dvojročné štúdium Ajurvéda - moja profesia?

 

Jeden ročník stojí 1000 Eur. V cene je zahrnuté samotné vzdelávanie, vrátane materiálu, ktorý sa použije pri vzdelávaní (pomôcky na výuku terapií a potraviny a koreniny potrebné na výuku, vrátane kompletného technického zabezpečenia) a tiež skrípt a multimediálnych pomôcok v digitálnej podobe, vrátane honoráru externých lektorov. Platí sa dopredu celá suma a školné je nevratné. Školné je možné uhradiť aj v piatich splátkach po 200 Eur od septembra do konca januára.

Školský rok začína v septembri a končí v júni. Vyučovanie prebieha kombináciou osobných stretnutí a online webinárov. Osobné stretnutia prebiehajú počas jedného víkendu každý druhý mesiac. To znamená 5 víkendov počas jedného školského roka. Na osobných stretnutiach preberáme ajurvédske terapie. Stretnutia prebiehajú v ajurvédskom centre na Uloži (východné Slovensko). V mesiaci, v ktorom nie je osobné stretnutie sa koná každý týždeň webinár v trvaní 2 hodiny.  Z webinárov dostane každý účastník záznam a textovú podobu štúdijných materiálov. Takže v piatich mesiacoch štúdia prvého štúdijného roku prebieha výuka ajurvédskej teórie a v piatich mesiacoch štúdia prvého štúdijného roka prebieha na osobnom stretnutí jeden víkend v mesiaci výuka ajurvédskych praktických terapií. V sobotu je vyučovanie od 10:00 do 18:00 hodiny, v nedeľu od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.

Aktualizácia: Nový ročník pre prvákov otvárame v septembri 2022. Ak sa chcete do Školy ajurvédy pridať skôr, odporúčame sa prihlásiť na 3 mesačný kurz - Ajurvédsky výživový poradca, ktorý organizujeme viac krát do roka. Ak nechcete zmeškať informácie o nových kurzoch, zápise do prvého ročníka a ďalších novinkách, môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettra. Alebo sledujte našu FB stránku. 

Prvé stretnutie Školy ajurvédy je špeciálne

O tom, či chcete študovať ajurvédu touto formou sa môžete rozhodnúť na prvom stretnutí, ktoré je špeciálne. Môžete na ňom precítiť atmosféru výuky, mňa ako učitela a dozviete sa podrobnosti o rozsahu štúdia. Prvé stretnutie - prvý víkend stojí 100 Eur. Na tomto prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať, či je to vaša ''šálka kávy''. Ak áno, doplatíte 900 Eur. Ak sa rozhodnete nepokračovať, odnesiete si zaujímavé poznatky z prvého stretnutia, nemusíte samozrejme platiť ďalšie poplatky, a možno sa stretneme pri nejakom ajurvédskom podujatí niekedy v budúcnosti :-) 

 

Prihlasovanie bude možné od júna 2022. Počet miest je obmedzený. V prípade záujmu je potrebné si miesto vopred rezervovať formou písomnej prihlášky na ahoj@skolaajurvedy.sk a rezervačného poplatku 50 Eur, ktorý sa odráta od školného. Rezervačný poplatok je nevratný.

Počas dvojročného štúdia preberieme nasledovné témy

-  Pôvod a cieľ ajurvédy

-  Učenie o piatich prvkoch a troch dóšach

-  Dvadsať vlastností hmotnej prírody

-  Učenie o telesných tkanivách

-  Učenie o telesných kanáloch

-  Učenie o energetických kanáloch

-  Učenie o práne, tédžase a ódžase

-  Učenie o štyridsiatich ohňoch v ľudskom tele

-  Vznik a vývoj choroby podľa ajurvédy

-  Harmonizácia dóš

-  Ajurvédska fytoterapia a príprava práškových bylinných zmesí, liečivých olejov, pást, toboliek a tabliet

-  Ajurvédska liečba jedlom vrátane praktického varenia

-  Ajurjoga

-  Ajurvédska diagnostika a liečba najbežnejších chorôb

-  Ajurvédske terapie – olejové terapie, terapie bylinnými mešcami, terapia ohňom, terapie s bylinnými práškami, terapie so    surovým hodvábom, terapie liečivým dymom, mantra terapie

-  Hirudoterapia

-  Prána vidya – liečba pránou

-  Marmová terapia – liečba s využitím marmových bodov

-  Diagnostika a liečba karmických chorôb

-  Základy ajurvédskej astrológie

-  Vastu – náuka o vplyve priestoru na zdravie človeka

-  Ajurvédska detoxikácia – Panča karma

-  Ajurvédske omladzovanie tela a sexuálnej sily

-  Ajurvédska imunita, prevencia a ajurvédsky životný štýl

-  Právne a podnikateľské prostredie na Slovensku v oblasti podnikania

-  Ako začať s kariérou ajurvédskeho poradcu a terapeuta

- Ako sa spropagovať v online svete (marketingové poradenstvo)

Študenti Školy ajurvédy majú nasledovné bonusy:

1. Bezplatné získanie diplomu Slovenskej asociácie ajurvédy v prípade úspešného vykonania dobrovoľnej záverečnej skúšky

2. Exkluzívna možnosť využívania špeciálneho diagnosticko terapeutického ajurvédskeho portálu (bližšie informácie osobne)

Chcete byť aj vy súčasťou Školy ajurvédy? :-)
Pre viac info nás kontaktujte na 0915 850 255 alebo emailom ahoj@skolaajurvedy.sk

Fotogaléria terajších študentov

Fotogaléria starších ročníkov