page contents
top of page

Ajurvéda - moja profesia

ayurveda studium.jpg

Vzdelávanie modulu Ajurvéda – moja profesia má za cieľ odovzdať jeho absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, praktických zručností z diagnostiky, terapií, prípravy liečivých jedál a bylinných zmesí, nevyhnutné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti tak, aby absolvent dokázal samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu a terapeuta, živiť sa ňou. (Pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR).

Skladá sa zo stretnutí, webinárov a domáceho štúdia, po ktorých budete schopní samostatne pracovať s klientmi. Z tejto činnosti si môžete vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.

Prečo spájame ajurvédu s finančným príjmom?

 

Z jednoduchého dôvodu. O ajurvéde sa hovorí, že je potrebné niekoľko životov na to, aby sme ju dokázali v celej jej šírke uchopiť. Preto, ak sa do tejto nádhernej védy naozaj ponoríte, budú sa vám odkrývať ďalšie a ďalšie úrovne poznania a vy tým budete pravdepodobne fascinovaní do takej miery, že do jej štúdia budete dávať stále viac času. Vaše schopnosti pomáhať ľuďom v ich liečbe budú narastať. Po čase zistíte, že už nechcete robiť nič iné a z toho logicky vyplynie, že potrebujete získavať prostriedky na svoj život práve praktizovaním ajurvédy. A to nás učí aj samotná ajurvéda v učení o štyroch cieľoch ľudského života.

 

V zmysle slovenskej legislatívy budete teda môcť pracovať ako ajurvédsky poradca na základe živnostenského zákona. Cenným bonusom tohto vzdelávacieho modulu je odovzdanie praktických skúseností a pomoc s naštartovaním vlastného biznisu. Najťažšia časť pre ľudí, ktorí skončili nejakú školu alebo kurz, je začať prax. Sadnúť si s reálnym človekom, ktorý naozaj potrebuje pomoc a tú pomoc mu správne poskytnúť. Určiť mu správne diagnózu a odporučiť vhodné terapie. Tu ponúkame ojedinelú službu – pomoc všetkým absolventom s naštartovaním svojich vlastných diagnostických skúseností, formou dozorovania (supervision). Ďalej ponúkame možnosť konzultovať diagnózy a terapie pre svojich klientov. Toto je časovo náročná práca a výnimočná služba pre absolventov Školy ajurvédy, ktorú obvykle žiadne iné školy neposkytujú. To im dodá istotu a odvahu vydať sa na samostatnú cestu svojej vlastnej praxe.

Ako prebieha dvojročné štúdium Ajurvéda - moja profesia?

 

Školský rok začína v septembri a končí v júni. Vyučovanie prebieha kombináciou osobných stretnutí a online webinárov. Osobné stretnutia prebiehajú počas jedného víkendu každý druhý mesiac. To znamená 5 víkendov počas jedného školského roka. Na osobných stretnutiach preberáme ajurvédske terapie. Stretnutia prebiehajú v ajurvédskom centre na Uloži pri Levoči. V mesiaci, v ktorom nie je osobné stretnutie sa koná každý týždeň webinár v trvaní 2 hodiny.  Z webinárov dostane každý účastník záznam a textovú podobu štúdijných materiálov. Takže v piatich mesiacoch štúdia prvého štúdijného roku prebieha výuka ajurvédskej teórie a v piatich mesiacoch štúdia prvého štúdijného roka prebieha na osobnom stretnutí jeden víkend v mesiaci výuka ajurvédskych praktických terapií, v sobotu prebieha vyučovanie od 10:00 do 18:00 hodiny, v nedeľu od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.

Po absolvovaní dvojročného štúdia sa záujemci o dobrovoľnú záverečnú skúšku dostavia na osobné stretnutie, kde vykonajú skúšku a bude im odovzdaný certifikát od Slovenskej asociácie ajurvédy o úspešnom vykonaní skúšky vzdelávacieho modulu AJURVÉDA - MOJA PROFESIA. 

O tom, či chcete študovať ajurvédu touto formou sa môžete rozhodnúť na prvom stretnutí, ktoré je špeciálne. Môžete na ňom precítiť atmosféru výuky a dozviete sa podrobnosti o rozsahu štúdia. Ak by ste sa na 1. stretnutí rozhodli, že nebudete pokračovať v štúdiu, odnesiete si zaujímavé poznatky z prvého stretnutia, nemusíte samozrejme platiť ďalšie poplatky (iba rezervačný poplatok), a možno sa stretneme pri nejakom ajurvédskom podujatí niekedy v budúcnosti :-) 

Školský rok 2022/2023 - školné a prihlasovanie 

Zápis do 1. ročníka je spustený. Jeden ročník stojí 1100 euralebo na splátky: 250 eur každý mesiac do konca januára tz spolu 1250 eur. Študenti z kurzu Ajurvédsky výživový poradca majú 15% zľavu z platby, ktorú si vyberú. 

 

V cene školného je zahrnutý ajurvédsky vegetariánsky obed v sobotu a nedeľu na osobných stretnutiach na Uloži, samotné vzdelávanie, vrátane materiálu, ktorý sa použije pri vzdelávaní (pomôcky na výuku terapií, potraviny a koreniny potrebné na výuku, vrátane kompletného technického zabezpečenia) a tiež skrípt a multimediálnych pomôcok v digitálnej podobe, vrátane honoráru externých lektorov. 

Chcete byť aj vy súčasťou Školy ajurvédy?

Stačí si stiahnuť prihlášku nižšie, vyplniť ju v Adobe Acrobat Reader a odoslať na ahoj@skolaajurvedy.sk

 

Počas dvojročného štúdia preberieme nasledovné témy

-  Pôvod a cieľ ajurvédy

-  Učenie o piatich prvkoch a troch dóšach

-  Dvadsať vlastností hmotnej prírody

-  Učenie o telesných tkanivách

-  Učenie o telesných kanáloch

-  Učenie o energetických kanáloch

-  Učenie o práne, tédžase a ódžase

-  Učenie o štyridsiatich ohňoch v ľudskom tele

-  Vznik a vývoj choroby podľa ajurvédy

-  Harmonizácia dóš

-  Ajurvédska fytoterapia a príprava práškových bylinných zmesí, liečivých olejov, pást a toboliek 

- Ajurvédska liečba jedlom vrátane praktických ukážok 

-  Základy ajurjogy

-  Ajurvédska diagnostika a liečba najbežnejších chorôb

- Ajurvédske terapie Abjangam, Netra tarpanam, Kati basti, Janu basti, Shiro abhjangam, Shiro dhara, Shiro pichhu, Pinda sweda, Garšana, Udvartanam a ďalšie

-  Marmová terapia – liečba s využitím marmových bodov

-  Diagnostika a liečba karmických chorôb

-  Základy ajurvédskej astrológie

-  Vastu – náuka o vplyve priestoru na zdravie človeka

-  Ajurvédska detoxikácia – Panča karma

-  Ajurvédske omladzovanie tela a sexuálnej sily

-  Ajurvédska imunita, prevencia a ajurvédsky životný štýl

-  Právne a podnikateľské prostredie na Slovensku v oblasti podnikania

-  Ako začať s kariérou ajurvédskeho poradcu a terapeuta

- Ako sa spropagovať v online svete (marketingové poradenstvo)

Študenti Školy ajurvédy majú nasledovné bonusy:

1. Bezplatné získanie Certifikátu Slovenskej asociácie ajurvédy v prípade úspešného vykonania dobrovoľnej záverečnej skúšky

2. Exkluzívna možnosť využívania špeciálneho diagnosticko-terapeutického ajurvédskeho portálu (bližšie informácie osobne)

Fotogaléria študentov z 2021/2022

Fotogaléria starších ročníkov