page contents
top of page

Fotogaléria 

Bezplatné služby pre verejnosť

Občianske združenia sa zakladajú za účelom vypĺňania určitých medzier alebo tiež dopĺňania určitých služieb, ktoré poskytuje štát občanom v taxatívne vymenovaných oblastiach. Medzi tieto oblasti patrí napríklad oblasť zdravia a vzdelávania.
Presne za týmto účelom bolo založené aj naše občianske združenie Vedomý rozvoj, aby občanov vzdelávalo predovšetkým v oblasti zdravotnej prevencie a zdravého životného štýlu, reprezentovaného tisícročiami preverenými technikami ajurvédy uznávanej aj Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO, ktorej členom je aj Slovenská republika.
Vzdelávanie v oblasti ajurvédy, ktorej kolískou je vzdialená India je časovo aj finančne náročná činnosť. Náklady na vyhľadanie vhodných odborných lektorov v zahraničí, financovanie ich pobytov na Slovensku, preklady odbornej literatúry do slovenského jazyka, organizovanie školení pre verejnosť sú pokrývané z členských podielov a príspevkov od občanov.
Ak sa vytvorí nejaká finančná rezerva, keďže ide o občianske združenie, musí byť použitá podľa zákona na financovanie ďalšieho rozvoja aktivít, na realizáciu ktorých bolo združenie založené.
Na základe veľkého záujmu verejnosti o činnosť našej organizácie v posledných rokoch sme vytvorili v rozpočte určitú rezervu, ktorá umožňuje aby sme časť výsledkov na
šej práce v oblasti zdravotnej prevencie, zdravia a zdravého životného štýlu poskytli verejnosti bez nároku na finančnú odmenu. Aby sme tak pomohli čiastočne vyplniť medzeru, ktorú štát dostatočne nepokrýva v oblasti výuky zdravotnej prevencie a zdravého životného štýlu obyvateľstva.

Poskytujeme bezplatne:
1.    Ajurvédska akadémia pre verejnosť (pripravujeme v roku 2024)
2.    Škola praktickej ajurvédy pre dôchodcov a matky na materskej dovolenke
3.    Zdravé ajurvédske recepty

Chcete byť súčasťou Školy ajurvédy? Kontaktujte nás na ahoj@skolaajurvedy.sk alebo na tel. čísle 0915 850 255.

bottom of page