page contents
top of page

Škola védskej astrológie Džótiš ( Jyotish )

earth-galaxy-elements-this-image-furnished-by-nasa.jpg

Ajurvéda je s astrológiou úzko prepojená. Kým ajurvéda vychádza pri svojej diagnostike a terapiách z genetického kódu človeka tak védska astrológia vychádza z karmického kódu človeka.

Až keď prepojíme a pochopíme obidva kódy, dokážeme úplne porozumieť  človeku, zmyslu jeho súčasnej inkarnácie, jeho chorobám a tiež možným spôsobom jeho vyliečenia. To všetko je naviac prepojené s konkrétnymi cyklami času v živote konkrétneho človeka.

Hippokrates, autor prísahy, ktorú dodnes skladajú všetci lekári povedal: „Lekár bez znalosti astrológie sa nemá právo nazývať lekárom.“ Toto uvedomenie nás viedlo k otvoreniu Školy védskej astrológie pod „strechou“ našej Školy ajurvédy.

Akú hodnotu vám kurz prinesie


Védska astrológia Džótiš (angl. Jyotish), ktorú učíme v našej škole však nie je len o pochopení princípov liečenia. Je oveľa, oveľa širšia, pretože umožňuje pochopiť talenty s ktorými sme sa narodili, kontinuitu minulého a súčasného života, úlohu rodinných príslušníkov v našom živote a cesty a oblasti života, prostredníctvom ktorých získavame dôležité uvedomenia tohto života.


Dokáže veľmi presne predikovať časové úseky, v ktorých sú otvorené „okná“ pre úspešnú realizáciu dôležitých rozhodnutí a časové úseky, kedy sú tieto „okná“ zatvorené.

Ale najdôležitejšie je to, že védska astrológia ponúka nielen pochopenie zmyslu a súvislostí nášho života v širšom kontexte, ale ponúka konkrétne nástroje na riešenie ťažkých životných situácií, zmiernenie akejkoľvek formy utrpenia formou konkrétnych astrologických „liekov“.

 

Základný kurz védskej astrológie naučí jeho absolventov porozumieť natálnemu horoskopu - to je horoskop narodenia daného človeka.

Pozývame teda všetkých záujemcov, v ktorých drieme túžba vniknúť hlbšie do podstaty života, ale dosiaľ nenašli vhodnú platformu a vhodného učiteľa, aby sa prihlásili do našej Školy védskej astrológie.

 

Lektorka

Vedie ju skúsená astrologička a učiteľka Aleksandra Klemenc zo Slovinska, ktorá je súčasne aj ajurvédska odborníčka na výživu. Védske poznanie získala pod vedením indických ajurvédskych Majstrov a ktorá sa s nami dokáže s touto starodávnou náukou o živote podeliť pre nás Európanov prijateľnou, zrozumiteľnou a praktickou formou. Je zakladateľkou Inštitútu Life Veda, ktorý ponúka školenia a kurzy, v ktorých sa prelínajú dve sesterské vedy: Džótiš a Ajurvéda. 

 

Ako prebieha kurz

Formou dvanástich dvojhodinových on-line worskhopov sa záujemci naučia na svojom horoskope a horoskope štyroch nimi zvolených osôb interpretovať základné východiská života daného človeka v tejto inkarnácii, pochopiť jeho povahové črty, mentálne, emočné a fyzické nastavenie, úlohu členov jeho rodiny, partnerov a detí, výzvy a príležitosti tohto života.

On-line workshop uzatvorenej skupiny záujemcov je v anglickom jazyku simultánne tlmočený do slovenčiny. Súčasťou kurzu sú aj domáce úlohy, analytická práca v skupine a samoštúdium skrípt. 

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú odvahu pravdivo nahliadnuť do podstaty svojho života a tiež pre tých, ktorí vidia v astrológii možnú profesiu svojho života. Je praktický a veľmi zaujímavý.


Termín a cena kurzu 

Prvý z troch stupňov on-line kurzu védskej astrológie začína 23.januára 2023 o 16:00 hodine.
Ďalších 11 on-line workshopov základného kurzu (prvého stupňa) bude každý ďalší pondelok vždy o 16:00 hodine.
Z každého stretnutia sa robí kompletná nahrávka, ktorá je študentom na úložisku k dispozícii jeden rok.
Základný interaktívny on-line kurz védskej astrológie (12 on-line workshopov) stojí 995 Eur vrátane nahrávok a tlačených študijných skrípt.

 

Prihlasovanie
 

V prípade záujmu nám napíšte na e-mail ahoj@skolaajurvedy.sk


 

Predstavujeme lektorku


Aleksandra Klemenc védska astrologička a ajurvédska odborníčka na výživu, ktorá má viac ako 12 rokov praktických skúseností s astrológiou, vedie Inštitút Life Veda v Slovinsku.
Pozorovanie hviezd a zvedavosť na astrológiu sú dve veci, ktorým sa venuje už od mladosti. Ako mladé dievča často trávila čas v prírode pod hviezdnou oblohou, čo v nej prebúdzalo vnútorné pochopenie astronomických udalostí. Od detstva ju obklopovalo množstvo astrologických kníh a postupne sa jej vášeň pre astrológiu stala jej životom. 
Aleksandra študovala védsku astrológiu v Slovinsku, svojej rodnej krajine, pokračovala v štúdiu v Chorvátsku a neskôr sa vzdelávala u indického astrológa dr. Pai Arjuna, známeho džótiš gurua. 
Zaujímala sa aj o oblasť ajurvédy, preto získala formálne vedomosti u B.A.M.S. Saurabha a neskôr dlhé roky asistovala rôznym ajurvédskym lekárom. S nadšením skúmala vzájomné prepojenie/vzťahy medzi džótišom a ajurvédou, aby pri liečbe klientov dosahovala lepšie a prospešnejšie výsledky. 
Po absolvovaní školenia ajurvédskej terapeutky začala spolupracovať s viacerými ajurvédskymi organizáciami v celosvetovom meradle, napríklad s organizáciou Mahariši Ayurveda a Art of Living. 
Súhlas a požehnanie gurua Šrí Šrí Šankara boli rozhodujúcim faktorom pre jej prijatie do čela organizácie Šankara. Následne sa Aleksandra stala zodpovednou za konzultácie a liečby Art of Living Ayurveda v Slovinsku a stala sa aj propagátorkou duchovných kurzov Art of Living na Bali. 
Aleksandra cíti, že sa ponorením do štúdia Utara Vastu u indického gurujiho Ma v USA dostala na úplne novú úroveň profesionálnej múdrosti. Táto ajurvédska medicína na liečenie maternice a pŕs určite posilňuje ženskú energiu tým najkrajším/neobyčajným spôsobom. 
Inštitút Life Veda v súčasnosti spolupracuje s ajurvédskou organizáciou AVP, ktorá má silné zastúpenie v Lotyšsku, Luxembursku, Slovinsku a v posledných rokoch aj na Slovensku.
Všetky Aleksandrine ajurvédske skúsenosti a džjótiš poznatky sa trpezlivo hromadili celé roky, až prišiel ten správny čas a ona pocítila nutkanie všetko to spísať, a tak prehĺbiť a zveľadiť praktické chápanie véd. Spokojní klienti ju povzbudili a inšpirovali k založeniu Inštitútu Life Veda, ktorý ponúka školenia a kurzy džótišu, v ktorých sa tieto dve sesterské vedy prelínajú: Džó
tiš (Jyotish) a Ajurvéda (Ayurveda). 
V dôsledku toho otvorila aj ajurvédske centrum. 
V súčasnosti poskytuje poradenstvo a vyučuje na medzinárodnej úrovni a poskytuje rôzne druhy astrologického poradenstva pre jednotlivcov aj firmy.
Web: www.lineja.si

Alexandra Klemens v prítomnosti jeho svätosti Šrí Šrí Šankara na Bali.

Úvodné foto: Image by tawatchai07 on Freepik

Alexandra Klemens s majstrom Šrí Šrí Šan

Fotogaléria kurzu astrológie

Skola astrologie 13
press to zoom
Skola astrologie 14
press to zoom
Skola astrologie 15
press to zoom
Skola astrologie 8
press to zoom
Skola astrologie 2
press to zoom
Skola astrologie 4
press to zoom
Skola astrologie 9
press to zoom
Skola astrologie 7
press to zoom
Skola astrologie 6
press to zoom
1/1
Odber noviniek zo sveta ajurvédy
Pre viac info nás kontaktujte na 0915 850 255 alebo emailom ahoj@skolaajurvedy.sk
bottom of page