page contents
top of page

Škola védskej astrológie Džótiš ( Jyotish )

earth-galaxy-elements-this-image-furnished-by-nasa.jpg

Ajurvéda je s astrológiou úzko prepojená. Kým ajurvéda vychádza pri svojej diagnostike a terapiách z genetického kódu človeka tak védska astrológia vychádza z karmického kódu človeka.

Až keď prepojíme a pochopíme obidva kódy, dokážeme úplne porozumieť  človeku, zmyslu jeho súčasnej inkarnácie, jeho chorobám a tiež možným spôsobom jeho vyliečenia. To všetko je naviac prepojené s konkrétnymi cyklami času v živote konkrétneho človeka.

Hippokrates, autor prísahy, ktorú dodnes skladajú všetci lekári povedal: „Lekár bez znalosti astrológie sa nemá právo nazývať lekárom.“ Toto uvedomenie nás viedlo k otvoreniu Školy védskej astrológie pod „strechou“ našej Školy ajurvédy.


Škola védskej astrológie je však určená pre všetkých záujemcov, nielen pre tých, ktorí študujú ajurvédu.

Aký je rozdiel medzi védskou astrológiou a západnou astrológiou

  • Hlavný rozdiel spočíva v počiatočnom bode , keď Slnko vstupuje do prvého znamenia zverokruhu. Védska astrológia je založená na Siderickom zverokruhu – skutočnej polohe planét a západná astrológia na Tropickom zverokruhu – symbolickej polohe planét. Západná astrológia nezmenila východiskový bod už 2000 rokov a nezohľadňuje precesiu zemskej osi.

  • Védska astrológia priraďuje natálne znamenia súhvezdiu zverokruhu ktoré je v čase narodenia na východnom horizonte – ascendent. Západná astrológia považuje za natálne znamenie súhvezdie zverokruhu, v ktorom bolo Slnko v čase narodenia.

  • Iba védska astrológia má kalendár časových období ktorý nám hovorí, v ktorom planetárnom období sa človek nachádza a aký je jeho individuálny časový biorytmus.

  • Na rozdiel od západnej astrológie rozdeľuje védska astrológia zverokruh na 12 astrologických znamení a 27 súhvezdí Mesiaca, ktoré sa používajú na veľmi detailnú a hĺbkovú analýzu natálnej mapy.

  • Védska astrológia ponúka 60 deliacich máp a sofistikované porovnávacie techniky aby potvrdila pravdivosť indikácií situácií, ktoré sa skúmajú.

  • Védska astrológia ponúka rad praktických nástrojov ktorými môže človek zasiahnuť do „osudu“ a meniť jeho nepriaznivé udalosti.

Akú hodnotu vám kurz prinesie


Védska astrológia Džótiš (angl. Jyotish), ktorú učíme v našej škole však nie je len o pochopení princípov liečenia. Je oveľa, oveľa širšia, pretože umožňuje pochopiť talenty s ktorými sme sa narodili, kontinuitu minulého a súčasného života, úlohu rodinných príslušníkov v našom živote a cesty a oblasti života, prostredníctvom ktorých získavame dôležité uvedomenia tohto života.

Dokáže veľmi presne predikovať č
asové úseky, v ktorých sú otvorené „okná“ pre úspešnú realizáciu dôležitých rozhodnutí a časové úseky, kedy sú tieto „okná“ zatvorené.

Ale najdôležitejšie je to, že védska astrológia ponúka nielen pochopenie zmyslu a súvislostí nášho života v širšom kontexte, ale ponúka konkrétne nástroje na riešenie ťažkých životných situácií, zmiernenie akejkoľvek formy utrpenia formou  konkrétnych astrologických „liekov“.
Védsku astrológiu v našej Škole vyučujeme v troch na seba nadväzujúcich on line kurzoch.
 
Základný kurz védskej astrológie naučí jeho absolventov porozumieť natálnemu horoskopu.

Absolvovaním aj ďalších dvoch úrovní Školy védskej astrológie budete schopní vykonávať astrologické poradenstvo ako svoje povolanie.

Pre koho je kurz určený


Kurz je určený pre všetkých v ktorých dozrela túžba dotknúť sa a pochopiť karmický kód života človeka. Pre všetkých, ktorí chcú pochopiť svoj život a ktorí sú pripravení pomáhať iným ľuďom pochopiť a prípadne zmeniť ten ich život. 
Kurz predpokladá základné poznatky védskeho učenia a čistú a úprimnú túžbu rozvíjať svoju vlastnú duchovnosť .

Pre úspešné zvládnutie kurzu je potrebné vytvorenie si dostatku času na štúdium, lebo štúdium je hutné a aktívne.
 

Ako prebieha základný kurz

Formou dvanástich dvojhodinových on-line worskhopov sa záujemci naučia na svojom horoskope a horoskope troch nimi zvolených osôb interpretovať základné východiská života daného človeka v tejto inkarnácii, pochopiť jeho povahové črty, mentálne, emočné a fyzické nastavenie, úlohu členov jeho rodiny, partnerov a detí, výzvy a príležitosti tohto života.
On-line workshop uzatvorenej skupiny záujemcov je v anglickom jazyku simultánne tlmočený do slovenčiny. Súčasťou kurzu sú aj domáce úlohy, analytická práca v skupine a samoštúdium skrípt. 

Kurz je praktický, veľmi zauj
ímavý a vedie ho skúsená lektorka.

Pozývame teda všetkých záujemcov, v ktorých drieme túžba vniknúť hlbšie do podstaty života, ale dosiaľ nenašli vhodnú platformu a vhodného učiteľa, aby sa prihlásili do našej Školy védskej astrológie.

Kurz pozostáva z  12 online živých webinárov vždy v pondelok o 16:00 hodine. Z každého stretnutia sa robí kompletná nahrávka, ktorá je študentom na úložisku k dispozícii šesť mesiacov.
 

Hodnota 3-mesačného vzdelávania:  995 €  (12 on-line workshopov, vrátane nahrávok a tlačených študijných skrípt) pri jednorazovej úhrade alebo v prípade úhrady po častiach: 1115 € (400€ + 400€ + 315€).

V prípade otázok nám napíšte na e-mail ahoj@skolaajurvedy.sk


 

Lektorka


Aleksandra Klemenc - védska astrologička a ajurvédska odborníčka na výživu, ktorá má viac ako 12 rokov praktických skúseností s astrológiou, vedie Inštitút Life Veda v Slovinsku.
Pozorovanie hviezd a zvedavosť na astrológiu sú dve veci, ktorým sa venuje už od mladosti. Ako mladé dievča často trávila čas v prírode pod hviezdnou oblohou, čo v nej prebúdzalo vnútorné pochopenie astronomických udalostí. Od detstva ju obklopovalo množstvo astrologických kníh a postupne sa jej vášeň pre astrológiu stala jej životom. 
Aleksandra študovala védsku astrológiu v Slovinsku, svojej rodnej krajine, pokračovala v štúdiu v Chorvátsku a neskôr sa vzdelávala u indického astrológa dr. Pai Arjuna, známeho džótiš gurua. 
Zaujímala sa aj o oblasť ajurvédy, preto získala formálne vedomosti u B.A.M.S. Saurabha a neskôr dlhé roky asistovala rôznym ajurvédskym lekárom. S nadšením skúmala vzájomné prepojenie/vzťahy medzi džótišom a ajurvédou, aby pri liečbe klientov dosahovala lepšie a prospešnejšie výsledky. 
Po absolvovaní školenia ajurvédskej terapeutky začala spolupracovať s viacerými ajurvédskymi organizáciami v celosvetovom meradle, napríklad s organizáciou Mahariši Ayurveda a Art of Living. 
Súhlas a požehnanie gurua Šrí Šrí Šankara boli rozhodujúcim faktorom pre jej prijatie do čela organizácie Šankara. Následne sa Aleksandra stala zodpovednou za konzultácie a liečby Art of Living Ayurveda v Slovinsku a stala sa aj propagátorkou duchovných kurzov Art of Living na Bali. 
Aleksandra cíti, že sa ponorením do štúdia Utara Vastu u indického gurujiho Ma v USA dostala na úplne novú úroveň profesionálnej múdrosti. Táto ajurvédska medicína na liečenie maternice a pŕs určite posilňuje ženskú energiu tým najkrajším/neobyčajným spôsobom. 
Inštitút Life Veda v súčasnosti spolupracuje s ajurvédskou organizáciou AVP, ktorá má silné zastúpenie v Lotyšsku, Luxembursku, Slovinsku a v posledných rokoch aj na Slovensku.
Všetky Aleksandrine ajurvédske skúsenosti a džjótiš poznatky sa trpezlivo hromadili celé roky, až prišiel ten správny čas a ona pocítila nutkanie všetko to spísať, a tak prehĺbiť a zveľadiť praktické chápanie véd. Spokojní klienti ju povzbudili a inšpirovali k založeniu Inštitútu Life Veda, ktorý ponúka školenia a kurzy džótišu, v ktorých sa tieto dve sesterské vedy prelínajú: Džótiš (Jyotish) a Ajurvéda (Ayurveda). 
V dôsledku toho otvorila aj ajurvédske centrum. 
V súčasnosti poskytuje poradenstvo a vyučuje na medzinárodnej úrovni a poskytuje rôzne druhy astrologického poradenstva pre jednotlivcov aj firmy.
Web: www.lineja.si

Termíny a prihlasovanie
Prvý z troch stupňov on-line kurzu védskej astrológie prebieha 2 krát v roku:

  • september - november 2024

  • január - marec 2025

Alexandra Klemens s majstrom Šrí Šrí Šan

Alexandra Klemens v prítomnosti jeho svätosti Šrí Šrí Šankara na Bali.

Úvodné foto: Image by tawatchai07 on Freepik

Fotogaléria kurzu astrológie

Odber noviniek zo sveta ajurvédy
Pre viac info nás kontaktujte na 0915 850 255 alebo emailom ahoj@skolaajurvedy.sk
bottom of page