page contents
top of page

Časté otázky

Čo sa zisťuje pri ajurvédskej diagnostike?


Pri ajurvédskej diagnostike sa zisťuje predovšetkým odchýlka dóš ( troch regulátorov resp.
troch energií v tele ) od prirodzenosti ( homeostázy) konkrétneho človeka. Táto odchýlka,
alebo disharmónia je príčinou zdravotných problémov.


Na čo je pre mňa dôležité poznať túto odchýlku?


Na základe nameranej odchýlky u konkrétneho človeka vypracujem následne individuálny
návrh terapie, spočívajúcej vo vhodnej detoxikačnej metóde, v správnej životospráve
harmonizujúcej nameranú odchýlku, vo vhodných ajurvédskych terapiách a v ajurvédskej
fytoterapii.


Znamená to, že pre každého človeka je vhodná iná terapia?


V princípe áno, aj keď u klientov sa opakujú podobné skupiny príznakov a podobné typy
chorôb, preto sa opakujú aj podobné typy liečebných terapií a životosprávy. Všetko závisí od
individuálnej konštitúcie a odchýlky od tejto konštitúcie v dobe vyšetrenia. Tiež sa
zohľadňujú ďalšie faktory ako je napr. vek, ročná doba, rodinná anamnéza, lieky, ktoré
človek užíva a podobne.


Nemôžem si takúto diagnostiku urobiť sám na základe rôznych testov

uverejnených na internete?


Môžete, ale nedostanete správne odpovede. Na posúdenie prejavov disharmónie dóš sú
potrebné prax a skúsenosť. Ľudia, ktorí si takéto testy robia, často zamieňajú prejavy svojej
individuálnej konštitúcie za prejavy disharmónie dóš, na ktoré si už zvykli a už ich nepovažujú
za neprirodzené. Pri posudzovaní seba samého zohráva faktor subjektivity hlavnú úlohu.
Človek sa často vníma inak, ako by ho vnímal emočne nezaťažený diagnostik. Nesprávna
alebo nepresná diagnostika vedie k nesprávnej terapii.


Ako teda prebieha ajurvédska diagnostika, ktorú robíte?


Ajurvédska diagnostika prebieha podľa presného protokolu. V princípe spočíva v pulzovej
diagnostike ( meria sa pulz na zápästí) v diagnostike z jazyka, z očí, z diagnostiky prístrojom
a z pohovoru. Niekedy sa v prípade potreby stláčajú niektoré body na rukách alebo na
chodidlách.


Aké choroby dokáže ajurvéda liečiť?


Štatistiky úspešnosti liečenia jednotlivých chorôb si môžete vygoogliť z rôznych zdrojov. Vždy
sa jedná o individuálne posúdenie problému a konkrétnu terapiu. Počas praxe za posledných
6 rokov dosiahli naši klienti výrazné úspechy v liečbe nadváhy, zažívacích ťažkostí všetkého
druhu, alergií a intolerancií, výrazne sme pomohli pri liečbe očí, pečene, pohybového
systému, gynekologických problémov, pri liečbe epilepsie, depresie, nedostatku energie,
ukľudnení stresu, pri stavoch kŕčov, arytmii, cukrovke ,zahlienení, kožných chorobách
a podobne.

Aké terapie sa používajú v ajurvéde?


Používa sa mnoho variánt terapií s teplým bylinným olejom vyrobeným podľa konštitúcie
daného človeka a podľa jeho problémov, ďalej terapie so suchými bylinami v práškovej
forme, parná bylinná sauna, masáž alebo napichovanie marmových bodov, agni terapia –
moksovanie, hirudoterapia a podobne.

Diagnostikujete aj deti?


Áno. Zvlášť u malých detí je pre ich rodičov veľmi dôležité vedieť akú majú konštitúciu, aby
im vedeli nastavením správnej výživy zabezpečiť dlhodobé zdravie a naopak, aby nevhodne
zvolenou výživou vzhľadom na ich konštitúciu, nezaložili svojim deťom nesprávne stravovacie
návyky vedúce ku chorobám.

Má význam dať si robiť diagnostiku „preventívne“?


Áno, to robia tí najrozumnejší. Životosprávou, ktorú im zostavím na mieru podľa ich
individuálnej konštitúcie, prípadne vhodnými terapiami, ktoré si môžu robiť sami doma
napríklad pri zmene ročných období, si zabezpečia predchádzanie zdravotných ťažkostí.

Dá sa pomocou ajurvédy schudnúť?


Ajurvéda má v menežmente hmotnosti prirodzenou cestou výborné výsledky. Najlepšie zo
všetkých medicín má rozpracované detoxikačné kúry. Využitím poznatkov o troch dóšach sa
dá podľa potrieb človeka zhodiť prebytočné kilogramy alebo naopak nabrať svalovú hmotu
v prípade atrofií a chorôb.

Akými prostriedkami dosahuje ajurvéda uzdravenie?


Správna strava v správnom čase dňa podľa individuálnej konštitúcie, detoxikácia, sauna,
byliny a minerály. Bylinné prípravky sú zhotovené podľa starodávnych overených receptúr,
bez vedľajších škodlivých účinkov.

Čo presne získam absolvovaním Školy praktickej ajurvédy?


Budete presne rozumieť základným princípom ajurvédy, princípom vzniku chorôb a ich liečby
podľa ajurvédy, dostanete zoznamy vhodných a nevhodných potravín, korenín a liečivých
bylín pre jednotlivé zdravotné problémy, návod na prevenciu a účinné terapie vhodné pre
vykonávanie v domácich podmienkach. Budete vedieť akú máte ajurvédsku konštitúciu a ako
si pomocou ajurvédy udržiavať harmóniu všetkých troch dóš.

Budem vedieť aj diagnostikovať?


Nie, diagnostika vyžaduje hlbšie štúdium a prax.

Čo získam absolvovaním Školy ajurvédskej liečby jedlom?


Poznatky o príprave a konzumácii stravy pre liečebné účely podľa ajurvédy. Učenie, ako
vplýva konkrétne jedlo na fyzické telo, myseľ, intelekt a duchovný rozvoj. Skutočné poznanie
o tom, ako naozaj liečiť jedlom konkrétneho človeka s konkrétnym problémom.

Je možné zaplatiť školné vo viacerých splátkach? 

 

Po dohodnutí s lektorom je možné splatenie školného aj v jednotlivých splátkach, najneskôr

však do januára príslušného školského roka. 

Nestačí si stiahnuť ajurvédske recepty z internetu?


Nie. Navariť ajurvédske jedlo je jedna vec a porozumenie prečo, koho, v akom čase a akým
spôsobom vlastne lieči je druhá vec. Až keď spojíme tieto dve poznania dokopy, získame
skutočný nástroj na liečenie jedlom.

Nie je slovné spojenie „liečba jedlom“ len marketingový nástroj?


V ajurvéde sa študuje liečba jedlom ako samostatná časť ajurvédy a volá sa Ahára chikitsa.
Každý skutočný ajurvédsky lekár alebo terapeut stanovuje vždy pri navrhovanej liečbe
v prvom rade správnu výživu, potom ajurvédske terapie a ajurvédsku fytoterapiu. V prípade
ajurvédy sa rozhodne nejedná o marketingový nástroj.

 

Čo je Slovenská asociácia ajurvédy?

Slovenská asociácia ajurvédy (SAA) je občianske združenie zaregistrované na MV SR v roku

2020 so zámerom šírenia ajurvédy na území Slovenska. Viac info o asociácii nájdete tu.

bottom of page