page contents
top of page

Ájurvéda ako slobodná profesia


Ajurvédske vzdelávanie ako kľúč ku slobode

Základný prístup ajurvédy k liečeniu je akceptovanie individuality každého človeka z pohľadu troch dóš – váta, pitta a kapha.

V oblasti prijímania rozhodnutí a robenia zmeny v zabehnutých procesoch je človek typu kapha pomalší, má rád stabilitu, akékoľvek zmeny často vníma nepriateľsky a nerád mení existujúci status quo.

Takže predpokladám, že táto úvaha osloví hlavne ľudí typu váta a pitta :)

Ak vnímame pozorne a do hĺbky súčasnú situáciu s pandémiou a jej dôsledky na náš život, tak vidíme, že ohrozenie ktoré pandémia predstavuje má dve roviny: