page contents
top of page

Škola ajurvédy otvára Školu védskej astrológie Džótiš (Jyotish)

Ajurvéda je s astrológiou úzko prepojená. Kým ajurvéda vychádza pri svojej diagnostike a terapiách z genetického kódu človeka tak védska astrológia vychádza z karmického kódu človeka.

Až keď prepojíme a pochopíme obidva kódy, dokážeme úplne porozumieť človeku, zmyslu jeho súčasnej inkarnácie, jeho chorobám a tiež možným spôsobom jeho vyliečenia. To všetko je naviac prepojené s konkrétnymi cyklami času v živote konkrétneho človeka.

Hippokrates, autor prísahy, ktorú dodnes skladajú všetci lekári povedal: „Lekár bez znalosti astrológie sa nemá právo nazývať lekárom.“

Toto uvedomenie nás viedlo k otvoreniu Školy védskej astrológie pod „strechou“ našej Školy ajurvédy.

Védska astrológia, ktorú učíme v našej škole však nie je len o pochopení princípov liečenia. Je oveľa, oveľa širšia, pretože umožňuje pochopiť talenty s ktorými sme sa narodili, kontinuitu minulého a súčasného života, úlohu rodinných príslušníkov v našom živote a cesty a oblasti života, prostredníctvom ktorých získavame dôležité uvedomenia tohto života.

Dokáže veľmi presne predikovať časové úseky, v ktorých sú otvorené „okná“ pre úspešnú realizáciu dôležitých rozhodnutí a časové úseky, kedy sú tieto „okná“ zatvorené.