page contents
top of page

Škola ajurvédy otvára Školu védskej astrológie Džótiš (Jyotish)

Ajurvéda je s astrológiou úzko prepojená. Kým ajurvéda vychádza pri svojej diagnostike a terapiách z genetického kódu človeka tak védska astrológia vychádza z karmického kódu človeka.

Až keď prepojíme a pochopíme obidva kódy, dokážeme úplne porozumieť človeku, zmyslu jeho súčasnej inkarnácie, jeho chorobám a tiež možným spôsobom jeho vyliečenia. To všetko je naviac prepojené s konkrétnymi cyklami času v živote konkrétneho človeka.

Hippokrates, autor prísahy, ktorú dodnes skladajú všetci lekári povedal: „Lekár bez znalosti astrológie sa nemá právo nazývať lekárom.“

Toto uvedomenie nás viedlo k otvoreniu Školy védskej astrológie pod „strechou“ našej Školy ajurvédy.

Védska astrológia, ktorú učíme v našej škole však nie je len o pochopení princípov liečenia. Je oveľa, oveľa širšia, pretože umožňuje pochopiť talenty s ktorými sme sa narodili, kontinuitu minulého a súčasného života, úlohu rodinných príslušníkov v našom živote a cesty a oblasti života, prostredníctvom ktorých získavame dôležité uvedomenia tohto života.

Dokáže veľmi presne predikovať časové úseky, v ktorých sú otvorené „okná“ pre úspešnú realizáciu dôležitých rozhodnutí a časové úseky, kedy sú tieto „okná“ zatvorené.


Ale najdôležitejšie je to, že védska astrológia ponúka nielen pochopenie zmyslu a súvislostí nášho života v širšom kontexte, ale ponúka konkrétne nástroje na riešenie ťažkých životných situácií, zmiernenie akejkoľvek formy utrpenia formou konkrétnych astrologických „liekov“.


Pozývame teda všetkých záujemcov, v ktorých drieme túžba vniknúť hlbšie do podstaty života, ale dosiaľ nenašli vhodnú platformu a vhodného učiteľa, aby sa prihlásili do našej Školy védskej astrológie.

Vedie ju skúsená astrologička a učiteľka Aleksandra Klemenc zo Slovinska, ktorá toto poznanie získala pod vedením indických ajurvédskych Majstrov a ktorá sa s nami dokáže s touto starodávnou náukou o živote podeliť, pre nás Európanov prijateľnou, zrozumiteľnou a praktickou formou.

Základný kurz védskej astrológie naučí jeho absolventov porozumieť natálnemu horoskopu – to je horoskop narodenia daného človeka.

Formou dvanástich dvojhodinových on-line worskhopov sa záujemci naučia na svojom horoskope a horoskope štyroch nimi zvolených osôb interpretovať základné východiská života daného človeka v tejto inkarnácii, pochopiť jeho povahové črty, mentálne, emočné a fyzické nastavenie, úlohu členov jeho rodiny, partnerov a detí, výzvy a príležitosti tohto života.

On-line workshop uzatvorenej skupiny záujemcov je v anglickom jazyku simultánne tlmočený do slovenčiny. Súčasťou kurzu sú aj domáce úlohy, analytická práca v skupine a samoštúdium skrípt v tlačenej podobe.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú odvahu pravdivo nahliadnuť do podstaty svojho života a tiež pre tých, ktorí vidia v astrológii možnú profesiu svojho života.

Je praktický a veľmi zaujímavý.


Zoznámte sa s aktuálnymi kurzami védskej astrológie TU >>


Autori fotografií: Image by tawatchai07 on Freepik Škola astrológie, Alexandra Klemenc

Comments


Kategórie
Najnovšie články
Darčeková poukážka Ajurvéda a základy
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA NA ONLINE KURZ Š
​Štúdium ajurvédy
shutterstock_621585167-small.jpg
Nájdete nás na:
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Odoberajte novinky zo sveta ajurvédy: 

bottom of page