page contents
top of page

Praktický prínos spojenia jogy a ajurvédy


Ajurvéda a joga majú spoločný základ v starodávnych védach - vede o živote, v nadčasovom poznaní prekračujúcom ohraničené intelektuálne poznanie. Ide o poznanie odkryté cez osvietené vedomie sprostredkujúce manuál žitia človeka na Zemi v súlade s prírodnými a kozmickými zákonitosťami. Pričom ajurvéda je manuálom pre zdravý a dlhoveký život, a joga je manuálom znovu zvedomenia jednoty individuálneho ja človeka s kozmickým JA, ktoré je jeho domovom.


Aký základ poskytuje ajurvéda pre prax jogy?

Ajurvéda nám poskytuje predovšetkým nástroje na udržanie rovnováhy piatich elementov v podobe vyvažovania troch dóš (bio energií) váta, pitta a kapha, a troch esencií prána, tédžas a ódžas, čím predídeme utrpeniu z narušenia rovnováhy - narušenia zdravia a regenerácie. Týmto vyvažovaním rovnováhy ajurvéda poskytuje výborné zázemie pre nerušenú prax jogy, zdravé telo a pokojnú myseľ, pre plné zvedomenie sa bez rušivých vplyvov.

Joga nám poskytuje možnosť zažiť svoje pravé bytie v kozmickom Bytí cez vedomé uchopenie a kultiváciu tela, mysle, intelektu, ega a vedomia, tzn. mechanizmov projektujúcich ilúziu individuálnej oddelenej bytosti.

Ajurvéda svojou koncepciou jedinečných konštitúcií každého človeka, tzn. konkrétnou pomernou kombináciou dóš váta, pitta a kapha, poskytuje nástroje na výber optimálnych techník pre prax jogy každého jednotlivca. Takýmto sofistikovaným prístupom sú jogové techniky účinnejšie, bezpečnejšie a prax prirodzená pre každého jedinca. Podobne ako každý kvet je jedinečný a vyžaduje pre svoj zdravý rast a vývoj presné ph pôdy, typ a množstvo hnojiva, množstvo vody, slnečného svetla, vlhkosti a podobne.

Ako vie ajurvéda nastaviť jogovú terapiu na mieru každého jedinca?

Ajurvédskym uchopením tvorby vesmíru cez 5 elementov a 20 vlastností prírody dokážeme ľahko čítať špecifické prejavy tvorby telesnej a mentálnej konštitúcie jedinca, jeho aktuálne vychýlenia prejavujúce sa cez symptómy, viditeľné znaky na tele i mysli, cez telesné výlučky, atď. Človek je chodiacou encyklopédiou o svojom živote a ajurvéda je jeho prekladovým slovníkom.

Ako súvisí ajurvéda s pránou?


Ajurvédaprepracované fungovanie systému subdóš Váty, cez ktorý sa prejavuje životná energia - prána, dodávajúca vitálnu energiu a riadiaca pochody v celom tele. Cez poznanie subdóš váty, pitty aj kaphy, hlbšie uchopíme význam jogových techník pre zdravie i duchovný rozvoj, ako sú jama a nijama, ásany, pránajáma, pratjahára, koncentrácia, meditácia, ale i mudry, bandhy, hathajogové očistné techniky, mantry, techniky agni jogy atď.

Každá ásana (vedomá jogová pozícia) má vplyv nielen na telesnú rovinu ale predovšetkým na pránické dráhy - nádí, ktoré ásana pomáha udržiavať priechodné pre tok prány, čím zabezpečuje správne fungovanie všetkých systémov živého organizmu. Ásany stimulujú marmy - vitálne energetické body na tele, ktorými prechádzajú nádí - energetické dráhy ovplyvňujúce jednotlivé orgány, myseľ a konkrétne emócie.


Stimuláciou mariem dokážeme vyrovnávať všetky tri dóše, tri guny (sattva, radžas a tamas), pránu, tédžas a ódžas, myseľ a emócie, harmonizovať telesné orgány a kanále, uľavovať od bolestí, zlepšovať komunikáciu medzi telom, mysľou a vedomím. Poznaním mariem a nádí vieme presne popísať účinok každej ásany a tiež vybrať vhodné ásany ako terapiu pre konkrétnu disharmóniu tela i mysle.


Prečo potrebuje inštruktor jogy poznať princípy ajurvédy?

Prvým princípom, ktorým sa riadime v joge je ahimsa - neubližovanie, či už sebe alebo ostatným živým tvorom. V rámci vedenia hodiny jogy sa ahimsa prejavuje ako rešpektovanie individuálnej fyzickej a mentálnej konštitúcie a aktuálnej zdravotnej dispozície každého účastníka hodiny jogy, tiež jeho úroveň znalostí a zručností. Ako inštruktor jogy ich sprevádzame vybranými technikami tak aby sme docielili požadovaný terapeutický výsledok. K naplnenie tohto cieľa je vysoko efektívna znalosť ajurvédskej diagnostiky - stanovenie disharmónie dóš váta, pitta a kapha účastníka hodiny jogy, na základe ktorej ľahko vyberieme správne jogové techniky a formu ich prevedenia. Zároveň zohľadníme aj aktuálne ročné obdobie, aktuálne počasie a čas v ktorom prebieha hodina jogy. Presné zacielenie vedie k úspešnému výsledku. Terapeuticky môžeme pôsobiť aj vopred špecifickým nastavením prostredia v ktorom bude prebiehať hodina jogy a správnym naladením sa na účastníkov hodiny jogy.


Stručným príkladom použitia ajurvédskych princípov na klasickej hodine jogy kde sa praktikujú ásany, pránajáma a relaxácia, je obdobie jesene, v ktorom začína prevládať element vetra a väčšia časť populácie môže pocítiť symptómy zvýšenej dóše váta, ako je vysychanie pokožky a pier, bolesti v krížoch, zápcha, bolestivé kĺby, v mentálnej rovine nepokoj až úzkosť, atď.

V tomto prípade použijeme terapeuticky na harmonizáciu dóše váta uzemňujúce ásany na ápana váju v oblasti hrubého čreva, panvového pletenca, lumbosakrálnej oblasti, dolnej časti brucha a chrbta, a tiež jej uvoľnenie z chrbtice a kĺbov. Prospievajú obrátené pozície, ásany vyvažujúce ľavú aj pravú stranu tela, stabilizačné a zosilňujúce ásany. Nevhodné sú záklonové pozície otvárajúce oblasť podbruška. Dych udržiavame kľudný a vyrovnaný, s dôrazom na nádych. Najvhodnejšia je ľahká forma pránajámy bez napätia, so striedavým pokojným dýchaním. Nevhodné je rýchle dýchanie alebo so zádržami, a tiež napr. dlhšie spievanie mantry ÓM. Na cvičenie je vhodné použiť mäkkú karimatku, teplejšie oblečenie a počas relaxácie použijeme teplú prikrývku a mäkké podložky pod kĺby, atď.

Obzvlášť pomáha poznanie princípov ajurvédy pri vyučovaní špeciálnych jogových techník, ktoré majú veľmi silný účinok na dóše váta, pitta alebo kapha, ako je kurz hot jogy, hormonálnej jogy, ÓM chantingu, meditácie, krija jogy, očistných techník alebo iných pokročilých techník, pri ktorých je dôležité poznať vplyv techník na jednotlivé dóše aby nedošlo u konkrétnych konštitučných typoch ľudí k poškodeniu zdravia.


Joga je nielen o fyzických cvičeniach


Joga, tak ako je zväčša prezentovaná v západných krajinách, je len malou čiastočkou techník, ktoré vedú k cieľu jogy. Fyzické cvičenia sú súčasťou Radža jogy, zahŕňajúcej techniky sebaovládania (8 krokov aštanga jogy) až nakoniec oheň sebadisciplíny transformuje individuálne ja do všadeprítomného JA.

Kto nedokáže ísť cestou sebadisciplíny a má prirodzenú túžbu rozjímať a hľadať pravdu, preňho je tu Džňána joga, ktorá rozvíja oheň poznania spaľujúci nevedomosť zakrývajúcu vlastné pravé bytie, skutočnú realitu. Pre tých, ktorým je cesta sebadisciplíny a rozjímania neuchopiteľná, a je im blízka pomoc blížnym, môžu dospieť k cieľu jogy cez Karma jogu, ohňom nesebeckej služby všetkým živým bytostiam a celému stvoreniu s láskou a bez nenávisti. A kto má prirodzený sklon k láske a oddanosti, môže prekonať svoje ego, oddelenie od najvyššieho zdroja, ohňom lásky cez Bhakti jogu, rozvíjaním čistej nezištnej lásky, rešpektu a úcty ku všetkému životu.

Poznaním vlastností jednotlivých ajurvédskych konštitúcií človeka, sa nám okamžite odkrýva vhodný typ jogy (Radža joga, Džňána joga, Karma joga alebo Bhakti joga) v súlade s prirodzenosťou jedinca a tiež cesta pre vhodný terapeutický nástroj k hlbšej kultivácii vlastností jedinca.


Joga a ajurvéda sú dve strany jednej mince


Celosvetovo uznávaný odborník na ajurvédu, ajurvédsky lekár a profesor Dr. Vasant Lad hovorí: "Ajurvéda a joga sú súbežné a neodmysliteľné, sú to dve strany tej istej mince a idú spolu. To je dôvod, prečo v staroveku väčšina jogínov bola ajurvédskymi klinickými lekármi, ktorí poznali ajurvédu a väčšina ajurvédskych lekárov poznala jogu. Ak cvičíte len jogu a ak nepraktizujete ajurvédu, je to polovičné. A ak cvičíte len ajurvédu a necvičíte jogu, ste polovičný. Preto ajurvédsky lekár, ktorý nepozná jogu, je polovičný lekár. A učiteľ jogy, majster jogy, ktorý nepozná ajurvédu, je polovičný učiteľ jogy. Takže dve polovice sa stanú jedným, zjednotia sa."


Čo je ajurjoga?


Ajurvéda využíva pre udržanie alebo prinavrátenie zdravia mnoho terapeutických techník, a jednou z nich je joga čikitsa - terapia jogou. Pojem ajurjoga bol vytvorený pre ľahšie uchopenie spojenia jogy s ajurvédou, a pre terapeutické využitie ajurvédy v jogovej praxi.

Ajurjoga je terapia, pri ktorej pomocou jogových ásan, jogového dychu, relaxácie, koncentrácie, vizualizácie a meditácie pôsobíme na rôzne štruktúry človeka, ako sú telesné kanály, tkanivá, energetické dráhy, marmové body a myseľ podľa zákonitostí ajurvédy prihliadajúc na jedinečnú konštitúciu jednotlivca.


V Škole ajurvédy sme vytvorili vzdelávací modul s ajurjogou "Ajurjoga - ajurvéda pre jogovú prax“. Bližšie informácie o kurze ajurjogy nájdete na www.skolaajurvedy.sk/ajurjoga-ajurveda-pre-jogovu-prax


Použité foto: Image by master1305 on Freepik, Škola ajurvédy - kurz Ajurvéda pre inštruktorov jogy

Comments


Kategórie
Najnovšie články
Darčeková poukážka Ajurvéda a základy
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA NA ONLINE KURZ Š
​Štúdium ajurvédy
shutterstock_621585167-small.jpg
Nájdete nás na:
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Odoberajte novinky zo sveta ajurvédy: 

bottom of page