page contents
top of page

Želáme úspešný štart do nového roku

Milí priaznivci ajurvédy.


Po zimnom slnovrate sa sila Slnka zase zväčšuje a dni sa začínajú predlžovať. Slniečko je ešte slabé, ale trend zväčšovania svetla a tepla už započal.


V mene kolektívu Školy ajurvédy vám prajeme aby ste využili tento nárast vzostupnej energie a nastúpili do „výťahu“ pozitivity, radosti a rozvoja hneď od začiatku.


Je teraz ideálny čas na formulovanie predsavzatí a zámerov. Nie tých povrchných, ktoré si ľudia dávajú každý rok a ktoré sa rozplynú za pár dní. Ale zámerov, ktoré vychádzajú z meditatívneho stavu mysle a ktoré si uložíte hlboko do podvedomia, napríklad technikou jogovej sankalpy. Len vtedy budú dlhodobo fungovať.