page contents
top of page

Ajurvéda - moja profesia


K hlavnej myšlienke tohto blogu ma priviedlo niekoľko rozhovorov s mladými ľuďmi, ktorí hľadali svoje uplatnenie a uvažovali odísť pracovať do zahraničia.

(Na začiatku musím poznamenať, že jednou z dominantných dóš mojej ajurvédskej konštitúcie je Pitta, ktorá predstavuje okrem iného schopnosť vedieť sa presadiť, zorganizovať si život a tiež nevyhnutnú dávku priebojnosti a odvahy uspieť. Z tohto môjho východiska pramenia aj myšlienky tohto blogu.)

Ľudia o ktorých píšem boli milí mladí ľudia, ktorí mali skončené rôzne stupne rôznych smerov vzdelania a mali za sebou niekoľko odmietnutých žiadostí o prijatie do zamestnania, prípadne boli už zamestnaní v nevyhovujúcich zamestnaniach, z ktorých odišli. Všetkým napadlo to isté – hľadať zamestnanie v zahraničí, alebo aspoň v Bratislave.

Keď som s nimi rozprával, tak mi ako prvé napadla myšlienka, prečo títo mladí ľudia hľadajú zamestnanie a prečo chcú pracovať na niekoho iného, väčšinou pre vlastníkov zahraničných korporácií. Prečo nechcú vziať život do vlastných rúk a na základe ich vzdelania si sami určovať od kedy do kedy , s kým a za koľko budú pracovať. Prečo sa tak veľmi tešili, z toho, že ak získajú zamestnanie v zahraničí tak dostanú „ohlo