page contents
top of page

Škola ajurvédy v „modernej“ dobe.

Prečo ajurvéda a ako sa ňou uživiť.

Ajurvéda v prvom rade preto, lebo vychádza z véd a filozofia védanty sa nazýva aj konečným poznaním. To znamená, že hľadajúci človek praktikujúci védantu môže dôjsť ku konečnému poznaniu, v ktorom je obsiahnuté všetko a už nie je ďalej čo poznávať. Cieľ sa naplnil, kruh sa uzavrel. Človek realizoval seba a tiež svoju božskú podstatu. Z takýchto koreňov vyrastá aj ájurvéda. Tak preto.

Hlavnou témou súčasných dní je bezpochyby zdravie. Zdravie a dlhý život, počas ktorého môže človek naplniť misiu svojho konkrétneho zrodenia, zrealizovať „plán duše“ .

Celosvetová energia strachu, ktorú vyvolal malý vírus doslova ochromila život spoločnosti a ultimatívne zasiahla mnohé rodiny a jednotlivcov. Viac ako sedem miliárd ľudí na Zemi zatúžilo po zdraví, alebo sa aspoň začalo o zdravie starať viac ako predtým.

To je obrovská cieľová skupina potencionálnych „zákazníkov“ pre povolanie, ktoré sa nazýva ajurvédsky terapeut, ajurvédsky konzultant, ajurvédsky poradca, ajurvédsky lekár. A tá obrovská skupina potencionálnych zákazníkov vyvolala dopyt, ktorý vieme uspokojiť konečným poznaním zakotveným v ajurvéde – najstaršej a najpreverenejšej medicíne sveta, ktorej prípravky a medikamenty majú najviac klinických testov na svete, lebo sa aplikujú tisícročia na najpočetnejšej skupine populácie.

A predovšetkým aplikovaním ajurvédskeho poznania v dennom živote vieme poskytnúť účinnú prevenciu pred všetkými chorobami a aj pred novým koronavírusom.