page contents
top of page

Prečo je dobré praktikovať súčasne jogu a ajurvédu


Joga a ájurvéda - božské dvojičky

Hlavná túžba človeka – prežiť šťastný a plnohodnotný život – je podmienená tým, ako sa mu podarí dosiahnuť harmóniu tela, mysle a vedomia. Ako sa mu podarí nájsť pravé poznanie a realizovať najvyšší potenciál duše.

Ak mu hľadanie a nachádzanie ide hladko, tak človek prakticky nezažíva žiadne druhy utrpenia. Prípadne len znesiteľné a časovo limitované utrpenie. Ak nehľadá, alebo hľadá nesprávnym spôsobom, tak zažíva utrpenie, na všetkých úrovniach – fyzické, citové, mentálne aj spirituálne.