page contents
top of page

Vastu, Jyotish, Ajurvéda a Joga – štyri kompasy nášho života.


Škola ajurvédy pre vás otvára brány Vastu, Jyotish a Ájurvédy.

Úplné a konečné poznanie Véd nás učí, že naša duša na ceste návratu k svojmu Zdroju putuje vesmírom v kolobehu zrodení a „smrti“.

Zákony karmy a ďalšie vesmírne zákony určia, na akom mieste, v akom čase a v akom tele sa znovu narodíme, aby sme naplnili svoju misiu.